it-huset.jpg
Projektnamn: Kv. Rustmästaren, Beställare: NCC, Byggherre: Region Örebro Län

Kv. Rustmästaren

Projektnamn: Kv. Rustmästaren

Beställare: NCC

Byggherre: Region Örebro Län

Byggnadstyp: Nyproduktion kontorsfastighet

Storlek: 5 500 kvadratmeter. Huset i två sektioner om två till tre plan samt en vindsvåning, del av byggnaden har även en källare.

pastedGraphic.png

Bakgrund

En ny kontorsfastighet för IT-verksamhet vid Universitetssjukhuset i Örebro har nu byggts, i syfte att samla länets IT-verksamhet på ett och samma ställe. Fastigheten är 5 500kvm med två sektioner om två till tre våningar där det ryms kontor, mindre lagerytor, godsmottagning och teknikutrymmen. Nybyggnationen startade 2020 och är ett samarbete mellan Region Örebro län och NCC.

Utmaning

En utmaning för oss var till största del att byggnaden var ett kontorshus med IT-verksamheter. På grund av verksamhetens behov av kyla har det ställt lite extra krav på oss, då IT-verksamheter har mycket datorer och skärmar som alstrar värme. Projektets övergripande ambition om att uppnå Miljöbyggnad Guld har också ställt krav på VentPartner att leverera låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och bra materialval.

Resultat

Under processen har vi aktivt arbetat med inköpsplaner, där vi hållit ner antalet leverantörer för att minska transporter. Vi har köpt största delen av allt spiromaterial direkt från fabrik för att generera bättre ekonomi i projektet, samt för att minska mellanhänder och transporter. Detta ledde i sin tur till ett hållbart projekt. Vi har installerat VAV-system i rum med varierande personbelastning för att ventilationsflödet ska regleras efter rumstemperatur, koldioxidhalt och personnärvaro. Tillsammans med byggherren har VentPartner gjort LCC-(life cykel cost)jämförelser på aggregaten och aktivt valt att installera ett större, något dyrare aggregat med mycket bättre energiprestanda. Vi kom fram till att en större kostnad i investering lönar sig när man räknar på driftkostnaden under aggregatets livslängd. Detta är väldigt effektivt med tanke på dagens energipriser.

Projektet slutbesiktades under våren 2022 och resulterade i ett framgångsrikt samverkansprojekt där projektets bästa har stått i centrum.

Bildkälla: NCC

Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

Projektet är hållbarhetsklassat enligt följande kriterier:

Hållbarhetsklassat instalcoprojekt