idun_2.jpg
Projektnamn: Kvarteret Idun i Västerås, Byggherre: ABF Västerås, Byggnadstyp: Ombyggnation av en folkhögskola

Kv Idun, Västerås

Projektnamn: Kvarteret Idun i Västerås

Byggherre: ABF Västerås

Byggnadstyp: Ombyggnation av en folkhögskola


Bakgrund

Under 2019 hade ABF Västerås konstaterat att de hade undermålig ventilation i klassrummen i en folkhögskola i Västerås, där det även blev väldigt varmt under vår- och sommarmånaderna. ABF Västerås hade en önskan om att få ett bättre inomhusklimat i hela fastigheten och bestämde att det var dags att se över ventilationen. Innan det kunde göras behövde de gamla fönstren bytas ut till nya och det projektet var redan påbörjat av en annan entreprenör när VentPartner fick i uppdrag att ansvara för helheten. Under åren hade ventilationen renoverats i omgångar. Efter en genomlysning av ventilationen beslutade VentPartner att ett nytt ventilationssystem med kylar behövde installeras för att kunna säkerställa ett svalare inomhusklimat under varma dagar. Luftflödena i klassrummen behövde också ökas och därför var VentPartner tvungna att sätta nya stamkanaler med större dimensioner i helt nya schaktlägen i byggnaden.

Utmaning

Fastigheten byggdes på 1800-talet och är q-märkt, vilket innebär att byggnaden är särskilt kulturhistoriskt värdefull och inte får förvanskas. I och med att fastigheten är q-märkt fick ingen åverkan på fasaden göras, vilket gjorde att VentPartner fick göra en del anpassningar. Det fanns många trånga utrymmen i den gamla fastigheten och det var därför en utmaning att få ut de gamla ventilationsaggregaten och få in två nya i samma utrymmen. En kylmaskin skulle även rymmas på samma plats och VentPartner behövde hitta en lösning på var aggregaten och kylmaskinen skulle placeras. Lösningen blev att placera aggregaten i två befintliga fläktrum i markplan samt att frigöra ett rum intill fläktrummen, där kylmaskinen i sin tur kunde installeras. Kylmaskinen kopplades sedan till ventilationsaggregaten. Tack vare den lösningen behövde inte ett nytt större fläktrum byggas.

En annan stor utmaning var att komma fram med nya ventilationskanaler i nya schaktlägen, samtidigt som hyresgästerna var på plats i byggnaden.   

- Det var en hel del aspekter vi var tvungna att förhålla oss till i det här projektet. Genom att vi hade en bra dialog med hyresgästerna och fastighetsägaren kunde vi lösa hur vi skulle ta oss igenom fastigheten på bästa sätt, säger Emil Bergquist, entreprenadchef och projektledare på VentPartner i Västerås.


Resultat

Sista delen i projektet var att driftsätta de två kylmaskinerna och det gjordes under sommaren och hösten 2020. Genom att VentPartner höll veckovisa avstämningsmöten med alla inblandade parter kunde projektet ros i land framgångsrikt. Idag är det stor skillnad på inomhusklimatet och både lärare och elever vittnar om att det är betydligt bättre luft och svalare i lokalerna efter renoveringen.

- Det är första gången vi samarbetar med VentPartner och vi är jättenöjda med vårt samarbete. Vi är extra nöjda med det arbete som gjordes på plats och vi är imponerade över att de fick alla projekt att fungera ihop samtidigt. Vi fick upp ögonen för VentPartner via rekommendationer och vi tyckte att deras kommunikation, lösning och engagemang kändes bra och det visade sig stämma. När man jobbar i ett gammalt hus finns det oftast inga självklara gångar för ventilation och då gäller det att vara innovativ. Det skötte de med precision, säger Shpetim Pirraku, fastighetsförvaltare och ansvarig för projektet hos ABF Västerås.