giffeln.jpg
Projektnamn: Giffeln 1, Byggherre: NCC Property Development, Örebro kommun, Byggnadstyp: Vård- och omsorgsboende

Kornellen

Projektnamn: Giffeln 1

Byggherre: NCC Property Development, Örebro Kommun

Byggnadstyp: Vård-och omsorgsboende

 

pastedGraphic.png

Bakgrund

Nu är det nya vård- och omsorgsboende i Bettorp färdigbyggt . Med NCC som byggherre, har Örebro Kommun skapat 80 platser samt en gruppbostad och hemvårdslokaler. Fastigheten inrymmer även en restaurang och ett tillagningskök.

 

– Antalet invånare i kommunen ökar och antalet äldre kommer öka kraftigt de kommande åren så behovet av nya vård- och omsorgsplatser är mycket stort. Det nya boendet är del av en Örebro kommuns långsiktiga plan för att tillgodose behovet av vårdplatser och vi ser fram emot att NCC ska starta byggnationen, säger John Johansson (S), kommunalråd och ordförande i Programnämnd social välfärd. 

Läs mer på https://www.byggnorden.se/fastighet/nytt-va-rd-och-omsorgsboende-pa-ga-ng-i-bettorp 

Utmaning

Utmaningen i det här projektet har varit att få ett bra inomhusklimat för de boende med personal och samtidigt klara energikraven. Till lägenheterna och gemensamhetsutrymmen använde vi oss av ventilationsaggregat med både kyla och motströmsväxlare för att inte sprida oönskad lukt mellan lägenheter, gemensamhetsutrymmen och avdelningskök. Utöver ventilation var VentPartner med och levererade kyla till fastigheten där det ingår bland annat kyl- och frysrum till stroköket.

Resultat

Resultatet blev en anläggning med fyra nya aggregat, där man använt sig av behovsstyrd ventilation VAV i de gemensamma ytorna samt i storkök och matsal. 
Projektet är besiktad, godkänt och överlämnat. De boende flyttade in i början av 2022.

Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

Projektet är hållbarhetsklassat enligt följande kriterier:

Hållbarhetsklassat instalcoprojekt