etc_ran.jpg
Projektnamn: ETC RAN 2, Byggherre: ETC Bygg, Byggnadstyp: Nyproduktion

ETC RAN 2, Västerås

Projektnamn: ETC RAN 2

Beställare: ETC Byggentreprenad AB

Byggherre: ETC Bygg

Byggnadstyp: Nyproduktion

Storlek: Två punkthus på totalt 30 lägenheter.


Bakgrund

I Västerås bygger ETC sina två första punkthus, hus som är klimatpositiva och är byggda i KL-trä. På ETC Bygg tänker man inte bara på dom små klimatvinsterna utan tar det hela vägen in i mål. Alla aspekter när det gäller miljö tas med under byggnationen av husen och deras fortlevnad. Detta innefattar bland annat – transport via tåg, egenproducerad el via solpaneler med batterilagring, energieffektiva ventilationsaggregat med hög återvinningsgrad, toalettväggar utan plast, hus byggda i KL-trä med fasad helt i trä från hållbart skogsbruk. Listan kan göras lång.

Mer går att läsa på:

https://etcbygg.se/

 

Utmaning

Att installera ventilation i hus helt av trä har varit en spännande utmaning, likaså dom krav man har ställt på allt från materialval till minskat antal leveranser. Alla hål för ventilationen i de tjocka träväggarna är gjorda på fabrik. Ibland måste dock något flyttas på grund av en ändring på plats, något som har gått väldigt smidigt tack vare det goda samarbetet på bygget.

– I alla lägenheter så är ventilationskanalerna synliga, vilket har ställt höga krav på montörernas yrkesskicklighet och stolthet för sitt arbete", säger Oskar Bergerin, entreprenadchef på VentPartner.

 

Resultat

Två hus är byggda med sex våningar var, totalt 30 st lägenheter. Plan 1-5 innehåller lägenheter och allmänna utrymmen (miljörum, cykelförråd, tvättstuga, undercentral mm.) och plan 6 fläktrum, teknikrum och förrådsytor. Husen är utrustade med varsitt ventilationsaggregat som värmer och kyler via bergvärme. 

Vår produktion i dessa hus pågick från oktober 2020 till juni 2021.

Projektet var VentPartner i Västmanlands första hållbarhetsklassade projekt genom certifieringssystemet – Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

https://instalco.se/sidor/haallbarhet

– Det kändes riktigt kul att kunna hållbarhetsklassa detta projekt, där både vi och kunden har stort fokus på hållbarhet och klimatet, säger Oskar Bergerin, entreprenadchef på VentPartner.

 

Att bygga och installera i trä ställer högre krav på utförandet än konventionellt byggande, här kan man inte spackla och börja om, utan skador som uppkommer kommer att bestå. De synliga kanalerna är inte heller något som hör till det vanliga, men installationen utfördes med bravur och vi är väldigt nöjda med slutresultatet i båda husen. VentPartner var en given samarbetspartner även för det projekt vi nu har i Växjö, och vi ser fram emot ännu ett gott samarbete med Oskar och installatörerna, säger Martin Palm, projektledare på ETC Byggentreprenad.

VentPartner har fått förtroendet att vara med och bygga ytterligare tre hus i Växjö åt ETC Byggentreprenad AB.

pastedGraphic.png

För mer information:

Oskar Bergerin, Entreprenadchef på VentPartner i Västmanland | 070-254 14 66

 

Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

Projektet är hållbarhetsklassat enligt följande kriterier:

Hållbarhetsklassat instalcoprojekt