Bannerbild 5
Bannerbild 5

Eftermarknad

När det gäller ärenden under garantitiden eller under framtida förvaltning är ni välkomna att vända er till vår eftermarknadsavdelning.

Nu är det är ni som tagit över driften av anläggningen och det är under förvaltningsskedet anläggningen får bekänna färg. Anläggningen är anpassad och byggd efter de förutsättningar som var kända och oss tillhanda under projekteringsskedet. Nu har vi facit och då kan det behöva göras vissa justeringar/förbättringar.

För att uppnå ett optimalt inomhusklimat för aktuella förutsättningar och samtidigt ha en så energibesparande anläggning som möjligt, krävs regelbundna finjusteringar och övervakning. För att säkerställa att garantiansvaret ska gälla, kan Ni köpa till service under garantitiden.

Fel som uppstår under garantitiden: Garantiansvaret gäller under förutsättning att anläggningen används och underhålls enligt skötselanvisningar. Fel orsakande av onormalt slitage samt skötselfel, anses ej vara garantiarbeten.

Fel som uppstår efter garantitiden: Vid fel efter att garantitiden utgått kontaktas vår eftermarknadsavdelning vid behov av hjälp. Dessa besök debiteras enligt överenskommelse. Förslagsvis upprättas serviceavtal efter garantitid, så att det förebyggande underhållet sköts och driftstopp minimeras, samt att anläggning optimeras kontinuerligt. Kontakta vår eftermarknads avdelning vid intresse av serviceavtal.

 

Kontakta oss

Eftermarknad.vasteras@ventpartner.se

Eftermarknad.linkoping@ventpartner.se

Eftermarknad.norrkoping@ventpartner.se

Eftermarknad.katrineholm@ventpartner.se

Eftermarknad.orebro@ventpartner.se