s_archus_fredriksen-o-nsta-7.jpg
Projektnamn: Konceptförskolorna, Beställare: NCC, Byggherre: Västerås stad

Konceptförskolorna, Västerås

Projektnamn: Konceptförskolorna

Beställare: NCC

Byggherre: Västerås stad

Byggnadstyp: Nybyggnation


Bakgrund

Västerås växer så det knakar, och för att kunna erbjuda alla barn en förskoleplats har kommunen valt att satsa på konceptförskolor, ett kostnadseffektivt sätt att bygga förskolor på. Stort fokus ligger på att skapa en bra inomhusmiljö, där ventilationen är en väsentlig del. Projektet är ett partneringprojekt där Västerås stad har upphandlat NCC på en totalentreprenad och där VentPartner ansvarar för installation av ventilationen.

Att bygga konceptförskolor innebär att du kan bygga flera förskolor med samma huskropp och interiör. Fasaden anpassas efter området och kommer skilja sig på de nya förskolorna. Alla förskolor ska rymma åtta avdelningar, samt ha egna tillagningskök och personalutrymmen. Malmen, som är den fjärde förskolan, är just nu skola på nedervåningen och förskola på ovanvåningen, men den är förberedd för att byggas om till enbart förskola i framtiden. Totalt blir det fem förskolor som blir konceptförskolor. Fyra förskolor är redan byggda och den femte planeras vara klar sommaren 2020.

Utmaning

När det gäller ventilation i skolor så ställs det höga krav på inomhusmiljö och arbetsklimat. En av utmaningarna i projektet är att ventilationsaggregaten och kanalerna för ventilationen är väldigt stora, och är därför inte helt lätta att få på plats.

”Under projektets gång har det uppstått utmaningar som vi löst och dragit lärdom av inför fortsatt arbete i resterande förskolor, säger Oskar Bergerin, projektledare på VentPartner”.

Resultat

Utmaningen med de stora ventilationsaggregaten har lösts genom att bygga ihop de olika delarna utomhus, som sedan lyfts in i byggnaden innan innerväggar kommit upp. Ventilationen som installerats anpassar sig efter hur många som befinner sig i lokalen och spar på så vis energi.  

”Ventilation är oerhört viktigt i den här typen av miljöer. Fräsch luft behövs för att hålla ungarna igång. Det blir jobbigt på eftermiddagen om luften är dålig, säger Oskar Bergerin, projektledare på VentPartner”.

Byggandet av konceptförskolorna har visat sig vara en bra lösning för att möta Västerås kommuns ökade behov av förskoleplatser. Med konceptförskolor behövs det enbart göras en projektering trots flera skolor, vilket sparar både tid och pengar.


För mer information:

Oskar Bergerin, projektledare på Ventpartner, | 070 254 14 66