800px-adolfsbergsskolan_2.jpg
Projektnamn: Adolfsbergsskolan, Beställare: Asplunds Bygg, Byggherre: Futurum

Adolfsbergsskolan, Örebro

Projektnamn: Adolfsbergsskolan

Beställare: Asplunds Bygg

Byggherre: Futurum

Byggnadstyp: Skolan F-6


Bakgrund

Det pågår en befolkningsökning i Örebro och det medför att all infrastruktur, skolor, förskolor, sjukhus, äldrevård med mera, behöver ses över eller utökas. Kommunen har i detta fall valt att öka elevantalet i varje klass och luftbehandlingssystemet behöver anpassas. Samtidigt som det här sker så renoverar man även och byter ut el och VS.

Utmaning

I så stor mån som möjligt har vi försökt att använda befintliga system för att spara pengar. Det medför att vi måste arbeta med extra noggrannhet i både projektering och produktion.

Resultat

Resultatet blev ett nytt aggregat och fyra befintliga, det man har använt sig av är behovsstyrd ventilation VAV och FTX. 


För mer information:

Tobias Godlund, VD på VentPartner i Närke | 070-386 99 57