p-huset_avla-ng.jpg
Projektnamn: P-Huset, USÖ, Beställare: NCC Sverige AB, Byggherre: Region Örebro Län

P-huset USÖ, Örebro

Projektnamn: P-Huset, USÖ

Beställare: NCC Sverige AB

Byggherre: Region Örebro Län

Byggnadstyp: Parkeringshus och Godsmottagning


Bakgrund

Parkeringssituationen kring USÖ har länge varit ett problem, både personal och besökare har svårigheter att hitta parkeringsplats i närheten av sjukhuset. I takt med utvecklingen av H-huset så försvinner även många parkeringsplatser och på ett område som redan har otillräckligt med parkeringsplatser, så blir detta ett stort problem. Man beslutade då att bygga P-huset, Örebros största P-hus.

Placeringen av huset ska vara vid F-husets norra gavel och det kommer erbjuds drygt 800 parkeringsplatser som ska stå klart under andra halvan av 2019. I och med P-huset så kommer även en ny godsmottagning att byggas, en logistikcentral för allt in- och avgående gods till sjukhuset.

Utmaning

Vi har installerat 2 aggregat som ska skapa dem bäst förutsättningarna för luften i byggnaden och på grund av att det pågår en mängd andra projekt på området, har logistiken varit en viktig del av arbetet. Leveransen av material till oss och andra byggare får inte störa ambulansutryckningar, gamla logistikcentralen eller andra delar av USÖs verksamhet. Det kräver noga planering ihop med beställare och andra entreprenörer.

Resultat

Bygget av det nya P-huset kommer bli ett bra tillskott och det ska kunna nyttjas av både besökande till sjukhuset och personal. Det blir fem öppna våningsplan ovan jord och det översta våningsplanet blir en takparkering. Bottenplan och underliggande källarplan kommer bland annat logistikcentralen finnas på. 

I och med byggarbetet på sjukhusområdet är det inte endast ett P-hus och godsmottagning som utvecklas, utan även H-huset och Campus USÖ. När bygget av P-huset är klart, så kommer det finnas drygt 1850 parkeringsplatser på området, för personal och besökande. Parkeringshuset kommer installeras med indikatorsystem som visar lediga platser och laddningsstolpar för elbilar.


För mer information:

Thed Nilsson, Entreprenadchef på VentPartner i Närke | 073-311 87 91