huset_2.jpg
Projektnamn: H-huset, Beställare: NCC, Byggherre: Region Örebro Län

H-huset USÖ, Örebro

Projektnamn: H-huset

Beställare: NCC

Byggherre: Region Örebro Län

Byggnadstyp: Sjukhus


Bakgrund

Sjukvården är något som utvecklas ständigt med nya arbetsmetoder och avancerad teknisk utrustning. Vissa av de lokaler som används idag på Universitetssjukhuset i Örebro är byggda för decennier sedan, och är därmed inte anpassade för att klara kraven på framtidens moderna vård. Vid byggandet av det nya H-huset har fokus varit att skapa de bästa möjliga resurserna för länets framtida sjukvård. H-huset innehåller ögonkliniken, öron- näs- och halskliniken, plastik- och käkkirurgiska kliniken, hudkliniken samt en operation- och anestesiavdelning. Det första spadtaget togs i augusti 2016 och hela huset beräknas stå färdigt under 2020.

VentPartner fick uppdraget att installera ventilationen i byggnaden. Ventilationen i denna typ av hus blir extra viktig då den ska kunna transportera bort smittsamma partiklar från bland annat operationsrum, och därmed förhindra smittspridning och infektioner orsakade av luftburna bakterier.

Utmaning

Under projektets gång så har logistiken varit en av de stora utmaningarna. Huset ligger precis intill sjukhusets akutmottagning, vilket gjort att det måste finnas fri väg för de ambulanser som trafikerar området. Leveranserna har därför varit en utmaning att lösa, då det varit trångt med ett väldigt begränsat utrymme vid byggarbetsplatsen. Det har krävt noggrann planering och extra bra koll på projektets materialflöden.

Den stora omfattningen av projektet har också ställt stora krav på ett gott samarbete mellan alla berörda parter. När så många personer är inblandade blir en fungerande gruppdynamik ett måste för att projektet ska fortlöpa i önskvärd takt och generera högkvalitativt arbete från alla inblandade.

- Det här är ett av de största projekt vi tagit oss an någonsin, vilket varit både spännande och utmanande. Fläktrummet på plan sju innehåller hela 41 ventilationsaggregat, och utöver det finns tre aggregat på plan två. Det har behövts mycket samordning, struktur och tydliga riktlinjer från början för att projektet skulle lyckas utförandemässigt såväl som ekonomiskt, säger Thed Nilsson, projektledare på VentPartner Närke.

Resultat

Under våren 2020 blev VentPartner klara med sitt arbete i byggnaden. Det blev ett lyckat projekt, mycket tack vare den partneringprocess som man använt sig av. Partnering som är en samarbetsform inom byggbranschen innebär att alla berörda parter jobbar tillsammans mot samma mål inom ett visst projekt. Redan från start av byggnationen av H-huset har alla iblandade strävat mot samma mål och samtliga parter deltog i projekteringen. Under projektets gång har det löpande arrangerats workshops, framförallt i början av projektet men även löpande, där både tjänstemän och yrkesarbetare deltagit.

- Vi har haft ett utmärkt samarbete med VentPartner genom hela projektet. De har hela tiden varit proaktiva och hållit upp blicken för eventuella utmaningar. Med projektledaren Thed i spetsen har VentPartner alltid haft projektets bästa som högsta prio och de har också kunnat hantera de tunga puckar som dykt upp. Tidigt valde man att lägga det enorma ventilationsutrymmet på plan 7 som ett separat projekt i projektet – ett av många kloka beslut, säger Thomas Engblom, projektledare från WSP Örebro för beställaren Region Örebro Län.

- Samarbetet med VentPartner har fungerat mycket bra. Det har varit ordning och reda från början med en bra planering, välgrundade och tydliga ekonomiska prognoser och hela tiden ett lösningsfokus. Det här har varit ett stort projekt över lång tid, vilket gör det ännu mer imponerande att både tidplan och den totala ekonomin gått helt enligt plan, säger Patrik Larsson, projektchef bygg från Region Örebro Län.


För mer information:

Thed Nilsson, Entreprenadchef på VentPartner i Närke | 073-311 87 91