finspa-ng.jpg
Projektnamn: Finspångs vårdcentrum, Beställare: NCC, Byggherre: Region Östergötland

Finspångs Vårdcentrum

Projektnamn: Finspångs vårdcentrum

Beställare: NCC

Byggherre: Region Östergötland

Byggnadstyp: Vårdcentrum

Storlek: 15 700 m2


Bakgrund

Under hösten 2017 påbörjades byggnationen av ett nytt vårdcentrum i Finspång, med syftet att skapa förutsättningar för en fortsatt god hälso- och sjukvård. VentPartner fick i uppdrag att ansvara för ventilationen av nybyggnationen, med en yta på hela 15 700 kvadratmeter.

Utmaning

Installationen av ventilation i Finspångs nya vårdcentrum krävde att VentPartner tog hänsyn till en rad aspekter. Byggnaden skulle inrymma flera olika verksamheter som alla ställer stora krav på ventilationen, samtidigt som installationen i sig är tekniskt avancerad. Det fanns även estetiska aspekter att ha i åtanke då lokalens undertak är av en speciell karaktär, samt att publika ytor kräver en viss typ av miljö. Byggnaden skulle även certifieras med ”miljöbyggnad silver”, vilket förutsätter hållbar energianvändning.

”Vi har jobbat hårt med vår leverantör för att få fram så bra aggregat som möjligt ur energisynpunkt, säger Tomas Egerskog, projektledare på VentPartner.”

Resultat

De färdiginstallerade ventilationslösningarna hanterar nu bland annat vårdrum med dygnet runt drift där medicinska gaser används, infektionsrum som kräver separat ventilation, post mortem-avdelning med avskedsrum och bårrum som ställer speciella krav på kyla.

”Det här är ett stort projekt med många aspekter att ta med i beräkningarna. Tillsammans med företaget Fläktgroup utvecklade vi exempelvis en kylbaffel i hygienutförande på grund av de hårda hygienkraven. Vi gjorde också stora besparingar redan från projektets början genom att minska antalet aggregat från 16 till 4 stycken – då frigjordes mycket yta som nu kan användas till annat, säger Tomas Egerskog, projektledare på VentPartner.”

Vårdcentrum beräknas stå färdigt runt årsskiftet 2020–2021.


 För mer information:

Tomas Egerskog, projektledare VentPartner | 072- 714 57 04