kgs_a-gg1_2.jpg
Projektnamn: KG:s ägg i Linköping, Byggherre: KG:s ägg, som ingår inom varumärket Stjärnägg, Byggnadstyp: Utbyggnad av befintlig lokal

KG:s Ägg, Linköping

Projektnamn: KG:s ägg i Linköping

Byggherre: KG:s ägg, som ingår inom varumärket Stjärnägg

Byggnadstyp: Utbyggnad av befintlig lokal


Bakgrund

Under 2019 skulle KG:s ägg i Linköping göra en utbyggnad på 2000 kvadratmeter i anslutning till verksamhetens befintliga lokal. I utbyggnaden ville man att temperaturen skulle hållas under 20 grader. Ofta finns det inga temperaturkrav i äggpackerier, men i detta fall hade KG:s ägg satt upp egna krav för att bibehålla hållbarheten på sina ägg. VentPartner fick i uppdrag att installera en större kylmaskin i utbyggnaden samt se till att upprätthålla de uppsatta temperaturkraven. I uppdraget ingick också att utöka lokalens befintliga kylrum från 60 till 120 kvadratmeter, där även en kylmaskin skulle installeras.

Utmaning

Äggpackeriet hade som krav att det inte skulle bli mer än två plusgrader i det utbyggda kylrummet. För att upprätthålla temperaturen i kylrummet så genomfördes en hel del planering tillsammans med VentPartner, för att smidigt kunna fördela om varor samtidigt som byggnationen av utbyggnaden pågick.

- Arbetet flöt på bra utan några större utmaningar. I utbyggnaden av det befintliga kylrummet behövde varor omfördelas under tiden som väggar skulle rivas och ytan skulle utökas, och det var såklart en utmaning. För att vårt arbete skulle fungera ihop med kundens logistik krävdes en hel del planering och samordning, säger Niclas Hallén, servicechef på VentPartner i Östergötland.

Resultat           
I utbyggnaden installerades en utomhusplacerad vätskekylmaskin som kopplades till fyra takhängda fläktluftkylare som placerades inomhus. För att lösa temperaturkravet på max 20 grader i utbyggnaden kontrollerades u-värden på väggar och tak för att räkna ut kyleffekten för den nya lokalen. I kylrummet installerades ett traditionellt DX-system som kopplades till en utomhusplacerad luftkyld maskin. 

- Tack vare bra planering och samordning med kunden lyckades vi ro i land projektet inom uppsatt tidsram. Det har också varit väldigt lugnt med felanmälningar. Sammanfattningsvis var det ett lyckat projekt på alla plan, säger Niclas Hallén, servicechef på VentPartner i Östergötland.


För mer information:
Niclas Hallén, servicechef på VentPartner i Östergötland | 070- 285 44 51