ra-knestickan_2.jpg
Projektnamn: Räknestickans servicehus, Byggherre: Riksbyggen, Byggnadstyp: Ombyggnation

Räknestickan, Linköping

Projektnamn: Räknestickans servicehus

Byggherre: Riksbyggen

Byggnadstyp: Ombyggnation


Bakgrund

Räknestickans servicehus i Linköping byggdes i början på 80-talet och under 2019 var det dags för lokalen att renoveras. VentPartner var totalentreprenör, där underentreprenörer inom bygg, el, vs och isolering ingick i projektet. Ombyggnationen omfattade ett tiotal kontor och omklädningsrum samt en stor samlingssal med matplats. På 80-talet byggdes Räknestickan med ett tillagningskök som sedan gjordes om till ett uppvärmningskök. Det tidigare tillagningsköket var utrustat med en separat frånluftsfläkt samt ett tilluftsaggregat och ventilationen var anpassad efter det köket. Ventilationen behövde därför ses över och anpassas till det nuvarande uppvärmningsköket. VentPartner fick i uppdrag att ta fram ett energisnålt alternativ till den befintliga ventilationen i hela fastigheten. Projektet påbörjades i april 2019 och slutfördes i juni samma år.

Utmaning

Projektet utfördes under vår och försommar, vilket innebar att lokalerna var utan ventilation under en tid då temperaturen kan sticka iväg uppåt. Det var därför viktigt att den tajta tidplanen följdes till punkt och pricka så att ventilationsavbrottet skulle bli så kort som möjligt.

- Den största utmaningen var att skapa så få störande moment för den pågående verksamheten som möjligt. Vi hade därför en kontinuerlig dialog med servicehuset för att kunna anpassa vårt arbete efter deras tider, säger Peter Lindström, serviceentreprenadchef på VentPartner i Östergötland.

Resultat

I tillagningsköket krävdes ett större luftflöde än vad som behövdes i det nya uppvärmningsköket. För att spara energi valde VentPartner därför att minska ner luftflödena. Den tidigare separata frånluftsfläkten som var anpassad till tillagningsköket byttes ut mot ett till- och frånluftsaggregat med motströmsväxlare för att tillgodose behoven i det nya köket. Ett återvinningsaggregat med motströmsväxlare innebär att till- och frånluften inte har någon kontakt med varandra, vilket gör att matos och dylikt inte kommer tillbaka in i lokalen.

- Det var en kort byggtid men vi klarade den uppsatta tidsramen och vi har enbart fått positiv feedback från Räknestickans servicehus och Riksbyggen. Det är roligt när vi får möjligheten att vara totalentreprenör och göra hela lösningen från start till mål, säger Peter Lindström, serviceentreprenadchef på VentPartner i Östergötland.


För mer information:

Peter Lindström, serviceentreprenadchef VentPartner | 072- 714 57 05