bild_2_sonark_2_1.jpg
Projektnamn: Kvarteret Badhuset 14, Beställare: Peab, Byggnadstyp: Nyproduktion av hotell- och hyreslägenheter samt affärslokaler

Kv Badhuset 14, Linköping

Bakgrund

NTM-koncernen gav Peab i uppdrag att bygga nya hyreslägenheter i kvarteret Badhuset 14 i centrala Linköping. Under projekteringsfasen ändrades förutsättningarna i projektet då Sky Hotel Apartments skulle hyra en del av lägenheterna. Huset som skulle byggas skulle bestå av två huskroppar, där 27 hyreslägenheter skulle byggas i den ena huskroppen och 28 hotellägenheter i den andra samt tre kommersiella lokaler i bottenplanet. Projektet utgick från samarbetsformen partnering, där en projektgrupp med nyckelaktörer sattes ihop för att tillsammans arbeta mot samma mål inom byggprojektet. VentPartner fick i uppdrag att leverera en ventilations- och kylanläggning till hotellets receptions- och loungedel samt ventilation till hotell- och hyreslägenheter samt affärslokaler.

Utmaning

I och med att Sky Hotel Apartments skulle ha en hotelldel i byggnaden behövde ett antal ettor, som var tänkt att bli hyreslägenheter, ritas om till hotellrum. Detta blev en utmaning i sig då andra krav ställs på utformning av hotellrum. En annan utmaning var att det byggdes ett större garage under byggnaden samtidigt som en annan entreprenör byggde ett hus bredvid. Fastighetsägaren till det huset hade också hyrt ut lägenheter till Sky Hotel Apartments och båda byggnaderna skulle ha gemensam nedfart till garaget. För att hindra brandspridning mellan de två byggnaderna ställdes högre krav på isolering och avskiljning gällande brandskydd.

- Det är inte så ofta som man bygger hotell ihop med lägenheter, vilket gjorde det här projektet rätt så unikt. Genom ett bra samarbete lyckades vi hitta smarta lösningar för att ta oss an de utmaningar som uppstod, säger Mats Häger, projektledare på VentPartner Östergötland.

Resultat

Efter två år var byggnaden klar att sättas i bruk – hyreslägenheterna och hotelldelen förses nu med ren och förvärmd luft via den installerade kyl- och ventilationsanläggningen med återvinning.  

- Samarbetet med VentPartner och övriga inblandade parter fungerade väldigt bra. Tack vare en öppen dialog kunde vi tillsammans lösa de projekteringsfrågor som ändrades under resan. Allt som allt blev det en bra produkt och när vi var klara var alla hyreslägenheter uthyrda, säger Robert Ohlsson, arbetschef och övergripande ombud för projektet hos Peab.

Projektet pågick från 2017 till 2019 och byggnaden ritades av Sonark Arkitektkontor.För mer information:

Mats Häger, projektledare VentPartner | 072- 736 48 57