Ny VD hos VentPartner i Västmanland AB

Emil Bergquist tillträder som VD i VentPartner i Västmanland AB. Emil har varit vVD och entreprenadchef i bolaget sedan VentPartner etablerade sig i Västmanland 2015.
Vår tidigare VD Jimmy Andersson kommer fokusera på projektutveckling på heltid.

Emil: Jag ser fram emot att förvalta styrelsens förtroende och fortsätta driva verksamheten i samma anda som vi gjort sedan starten.

Jimmy: Nu får jag fokusera fullt ut på det jag brinner för, marknaden och våra projekt i tidiga skeden.

Ulf, koncernchef VentPartner: Det känns som ett moget ledarskap, helt prestigelöst när Jimmy & Emil skiftar tjänster. Dom har varit ett starkt och uppskattat ledarteam i många år. Båda menar att dom får energi av denna förändring vilket kommer gynna både kunder och medarbetare.

08 februari 2021