Den gamla anrika A-salen i Folketshus får ny ventilation

Folketshus, som numera heter Kulturhuset är idag ett arrangemangshus och en mötesplats som ligger på Norrcity i Örebro. Ventilationen i A-salen är i dagsläget undermålig för den verksamhet som bedrivs där och behöver bytas ut.

Vi på VentPartner har fått i uppdrag att utföra ombyggnad av ventilationen. Det innefattar för oss att vi har hand om rivning av det befintliga, montage & injusteringar av det nya ventilationsinstallationerna. Dessutom har vi Bas-U ansvaret för arbetsplatsen som innebär att vi ska organisera skyddsarbetet i praktiken. Utöver det så är vi även samordnare för övriga sidoentreprenörer, vilka är Rör, El, Bygg och Styr.

Det här är ett projekt som kräver lite mer av oss eftersom vi ska vara samordnare och styra projektet ihop med Örebroportens Fastigheter som beställare. Det är ett gammalt hus med många överraskningar vilket gör att vi har stött på en del problem som vi inte kunnat förutspå.

När allt är klart, kommer det att ha installerats ett tilluftsaggregat och ett frånluftsaggregat, placerade i olika fläktrum, med vätskekopplad återvinning. Med hjälp av den nya installationen kommer luftflödet bli hela 3600 l/s vid fullt flödet. Detta räcker till ca. 490 personer. Bygget startade i oktober 2020 och beräknas att vara klart i februari 2021.


 För mer info om projektet: Thed Nilsson - Entreprenadchef / 073-311 87 91

05 januari 2021