Inneklimatet står i rampljuset när nytt kontor byggs åt Öhlin Fastigheter

På uppdrag av Öhlin Fastigheter bygger nu Thule Fastighetsutveckling ett helt nytt kontor i Upplands Väsby – med fokus på inneklimatet. VentPartner ansvarar för att de nya lokalerna förses med smarta ventilationslösningar som är anpassade för företagets verksamhet. 

Öhlin Fastigheter var i stort behov av nya fräscha lokaler. Just nu byggs därför en ny lokal åt fastighetsbolaget. Den nya lokalen kommer att bestå av fyra våningar som ska rymma källarplan, verkstadsplan och två kontorsplan, där en del ska kunna hyras ut till externa hyresgäster. Första spadtaget togs precis innan sommaren 2020 och i december kom stommarna till huset upp. VentPartners roll i projektet är att se till att den nya fastigheten får bra ventilationslösningar som är anpassade efter verksamhetens behov.

Öhlin Fastigheters främsta önskemål är att få ett bra inneklimat i det nya kontoret för att främja en god arbetsmiljö. Väl fungerande ventilation är en viktig del i att skapa ett bra inneklimat. Och för att skapa rätt förutsättningar för det kommer VentPartner bland annat att installera ett från- och tilluftssystem med inbyggda luftvärmepumpar i aggregaten som ska förse lokalerna med både värme och kyla. I och med att det kommer att finnas olika specialmaskiner i byggnaden som avger föroreningar kommer verkstadsdelen och källardelen förses med processventilation. Det innebär att föroreningar från en process nära källan fångas in med hjälp av frånluft vilket gör att spridningen i lokalen minskas.

– Vid årsskiftet blev huset tätt och då var det dags för oss att påbörja vårt arbete på riktigt. En utmaning som vi kommer behöva ta tag i under våren är hur vi ska lösa processventilationen. Vi kommer börja med att ta del av anställdas erfarenheter från det gamla kontoret. Dessa lärdomar kommer vi sedan ta med oss in i den nya lokalen. På så sätt kommer vi kunna hitta nya lösningar och göra förbättringar, vilket i sin tur kommer att ha en stor inverkan på inomhusmiljön i det nybyggda huset, säger Alexander Juhlin, projektledare på VentPartner i Östergötland.

Det nya kontoret beräknas stå klart under sommaren 2021.

18 januari 2021