Stort fokus på ventilation när ny högstadieskola byggs i Katrineholm

Just nu bygger det kommunala bostadsbolaget KFAB och NCC det nya högstadiet Järvenskolan –den första nybyggda skolan i Katrineholms kommun på 50 år. VentPartner har fått förtroende att vara med i detta partneringprojekt och kommer se till att lärarna och eleverna på skolan får rätt förutsättningar för ett bra inomhusklimat.

Idag har Katrineholms kommun drygt 35 000 invånare och 2030 är målet att ha 40 000 invånare. För att staden ska kunna ta emot fler behöver skolorna byggas ut, därför ska Järvenskolan i centrala Katrineholm få en ny skolbyggnad på cirka 8 500 kvadratmeter. Det blir den första nybyggda skolan i Katrineholms kommun på ett halvt sekel. Skolan kommer att byggas enligt Miljöbyggnad Silver, som innebär att höga miljökrav ställs på bland annat ljud, ventilation och energianvändning.

Det har tidigare funnits några mindre högstadieskolor i kommunen men de kommer nu att slås ihop med den nya skolan och bilda en högstadieskola för elever i årskurs 7 till 9. Den nya byggnaden kommer att byggas ihop med den gamla Tallåsskolan och byggnationen pågår förfullt. Den nya delen av Järvenskolan kommer att rymma klassrum, dansstudio och storkök. Just nu har markarbeten kommit igång och skolans nya idrottshall har precis börjat att byggas. VentPartner har fått i uppdrag att förse den nya skolbyggnaden och idrottshallen med ventilationslösningar. 

- För vår del har det inte varit så mycket än då byggnationen av idrottshallen nyligen har startat. Stort prio i projektet kommer ligga på att göra energibesparingar i skolan och dess lokaler. I duscharna i idrottshallen kommer vi bland annat att installera fuktstyrning. Det innebär helt enkelt att vi kan styra luften och anpassa den beroende på hur fukthalten ser ut, vilket i sin tur sparar energi, säger Alexander Juhlin, projektledare på VentPartner.

Önskemål om bra luft i den nya skolan

Skolan hoppas att de nya moderna lokalerna ska bidra till att de ska kunna hänga med i dagens krav gällande pedagogik och utbildning. Ett annat önskemål är att eleverna ska förses med bra luft då det spelar en avgörande roll när det gäller arbetsprestationer i skolan.

Genom att behovsstyrd ventilation kommer att installeras blir det möjligt att kunna anpassa luftflödet till det aktuella behovet i varje klassrum, vilket ofta brukar resultera i ett bättre inneklimat till en lägre kostnad. I och med att de befintliga skolbyggnaderna är kulturmärkta kommer en hel del anpassningar behöva göras när den nya skolbyggnaden byggs.  

- Våningsplanen behöver bland annat vara i samma höjd som de gamla skolfastigheterna och det gör att vi kommer att få göra en hel del anpassningar när det gäller installationerna i den nya skolbyggnaden. Förr byggde man inte så mycket installationer som nu och det fanns heller inte samma krav som idag. Fler installationer ska nu få plats på lika liten takhöjd som det är i de äldre skolbyggnaderna och det innebär att vi inte kan bygga för stort utan vi måste bygga smart med kreativa lösningar, berättar Alexander Juhlin.

Monteringen av ventilationen i skolan väntas ske under våren och sommaren 2021. Den nya Järvenskolan planeras stå klar till höstterminen 2022 och kommer ha plats för 1300 elever. Alexander Juhlin menar att samordning kommer att vara nyckeln i projektet för att klara den uppsatta tidsplanen.


Följ dagliga uppdateringar om projektet här: https://kfab.se/lokaler/folj-bygget-av-nya-jarvenskolan-via-webbkamera/

08 december 2020