citypassagen.jpg
Projektnamn: Citypassagen, Beställare: Peab, Byggherre: Castellum

Citypassagen, Örebro

Projektnamn: Citypassagen

Beställare: Peab

Byggherre: Castellum

Byggnadstyp: Kontorsbyggnad

Storlek: 15 000 kvadratmeter (1000 arbetsplatser + foodcourt) 


Bakgrund

Bakgrunden till Citypassagen är att Örebro kommun har en ambition att vilja utveckla järnvägsområdet, det ska förbättra resecentrum och ge förutsättningar för främst kontor i stationsnära läge. Den nya kontorsbyggnaden Citypassagen rymmer cirka 1 000 arbetsplatser, en Food Court med tre restauranger samt ett café på bottenplan. Den moderna byggnaden innehåller många innovativa, tekniska lösningar, inte minst vad det gäller ventilation och inomhusklimat – där VentPartner varit med och bidragit med expertis. Det sitter även ca. 300 solcellsplattor på den södra & östra fasaden , som försörjer byggnaden med grön el.

Utmaning

Arbetet med att installera ventilationen i Citypassagen var inte helt enkelt, mycket på grund av byggnadens stora omfattning. Både ventilationsaggregaten och kanalerna för ventilationen har ovanligt stora dimensioner. En utmaning var också att anpassa byggnadens ventilation utifrån lokalernas skiftande belastning, ett måste för att få till en optimerad arbetsmiljö.

”I sådana här stora projekt uppstår alltid utmaningar. Då gäller det att samla all kunskap man har och hitta optimala lösningar. En utmaning vi stötte på var hur vi skulle få ner de stora aggregaten till källaren då de inte gick att ta in genom garaget, säger Johan Rydstedt, projektledare på VentPartner.”

Resultat

Aggregatens transportering löstes genom att hissa ner del för del via taket på byggnaden via ventilationsschakt, genom hela byggnaden ner till källaren. Luftflödet i byggnaden försågs med närvaro-, temperatur- och CO2-givare, för att kunna optimera klimatet vid varierande belastning. Genom att inte tillföra mer luft än vad som behövs kan energi sparas. Byggnaden fick också ett avancerat styrsystem som gör det lätt att hålla koll på respektive rum. Fastighetsägaren kan därmed enkelt få fram data rörande klimatet för respektive rum i byggnaden.

”Om vi behöver kolla upp ett rums temperatur och luftkvalitet kan vi enkelt se det från vårt kontor, vi behöver inte vara på plats. Det mesta sköts dock via automatik, och då personantal ofta varierar i denna typ av byggnad så kan vi ventilera med rätt luftmängder. Genom att minimera luftflöden i respektive rum och därmed sänka hastigheten på fläkten, så kan vi sänka energiförbrukningen – vi får mindre luft att kyla och värma helt enkelt. När rummen fylls på med personer så ökar luftflödena direkt, säger Kennet Ahlbom, teknisk förvaltare på Castellum.”

För mer information:

Tobias Godlund, VD på VentPartner i Närke | 070-386 99 57