epiroc_-_foto_a-rbero_kommun_2.jpg
Projektnamn: Epirocs nya kontorshus, Byggherre: Epiroc, Tidplan: 2017-2018

Epiroc, Örebro

Projektnamn: Epirocs nya kontorshus

Byggherre: Epiroc

Byggnadstyp: Kontorsbyggnad

Storlek: 3600 m²

Tidplan: 2017-2018


Bakgrund

Under 2017 påbörjade Epiroc sitt bygge av ett nytt kontorshus, målet var att förse verksamheten med kontorsyta och att samla mer av personalen på samma ställe.

Kontorets placering är mellan två befintliga kontorsfastigheter och en matsalsbyggnad, där slutresultatet av bygget blev: fyra våningsplan plus en våning för fläktrum. I byggnaden är det bottenplanet som förenar husen och där finner man entré, reception och utställningsyta. "Plazan" är även till för att möta varandra, arbeta, koppla av eller går vidare till ett konferensrum.

Utmaning

Fastigheten är certifierad enligt LEED Silver och detta ställer höga krav på energiprestandan, inneklimat, styr- och övervakning. I det här projektet fick vi förtroende till att projektera och installera luftbehandlingssystem samt styr & övervakning. 

Utöver utmaningen med LEED Silver så ville även Epiroc ha ett så flexibelt system som möjligt, då de ofta ändrar rumsdesign beroende på vilka verksamheter som är där.

Resultat

Vi valde att installera en behovsstyrd rumsreglering som mäter luftkvalité, temperatur och närvaro i samtliga rum. Detta för att få ett optimalt inomhusklimat, men samtidigt ha en så låg energiförbrukning som möjligt. Ventilationssystemet levererar kyld tilluft efter behov (VAV) och i varje rum kan man även individuellt reglera sitt inomhusklimat med kylbafflar.

På varje fönster sitter det solavskärmning för att minska värmeinsläppet och minimera kyleffekten. I projekteringen jämförde man olika alternativ på fönstren och valde att installera ett bättre glas för att nå ställda krav på energi. Vi optimera även driften på ventilationsaggregat och pumpar till kyla och värme beroende på behov för att spara yttligare energi.

2018 stod Epirocs kontorshus klart.


För mer information:

Tobias Godlund, VD på VentPartner i Närke | 070-386 99 57