karslundsga-rden_2.jpg
Projektnamn: Karlslundsgården, Beställare: NCC, Byggherre: Öbo

Karlslundsgården, Örebro

Projektnamn: Karlslundsgården

Beställare: NCC

Byggherre: ÖBO

Byggnadstyp: Vård- och omsorgsboende

Storlek: 68 bostäder 


Bakgrund

I takt med att vår medelålder ökar och vi lever längre, så behöver de äldre någonstans att bo. Idag är det brist på äldreboenden och det kommer behövas fler boenden för att klara av denna ökning. För Karlslundsgården har man satsat på framtidens äldreomsorg, digitala lösningar för att kunna ge stöd till individen och med människa in centrum. 

Karlslundsgården består av 68 bostäder, fördelat på 9 enheter. 4 av dessa enheter är för personer med demens diagnos, 4 enheter för personer med somatiska behov och 1 enhet som är anpassad med teckenspråksinriktning, aktiviteter och omsorg sker då på teckenspråk. Tillsammans med Alfred Nobel Science Park och Örebro universitet arbetar man med utvecklingen av ny välfärdsteknik för boendets gäster.

Utmaning

"Det som blev utmaningen i detta projekt var att Öbo valde att bygga det här äldreboendet med en teknisk inriktning, vilket innebär att blir extra mycket installationer. Det bygglov som fanns var även satt med fast takhöjd, det gör att det blir tajt för oss som arbetar med installationerna på våningsplanen. Det krävs mycket samordning för att allt ska bli rätt och få plats, säger Tobias Godlund, VD på VentPartner i Närke"

Resultat

I Februari 2019 invigdes Karlslundsgården och VentPartner hade då slutfört sitt arbeta med två luftbehandlingssystem. I boenderummen är det motströms återvinning med ett konstant flöde och i övrig verksamhet är det roterande återvinning med VAV, detta för att maximera energianvändningen.

I det 5 våningar höga huset kan man finna många smarta lösningar bland annat Sensorgolv, som känner av när någon ramlar och ger larm. Det kan även aktiveras lampor på golvet under nattetid för att man enklara ska hitta till exempelvis toaletten. Hörteknik (SLS-teknik) som är en typ av utvecklade hörselslingor, har även installerats. Karlslundsgården är ett välbehövligt tillskott i Örebro av vård- och omsorgsplatser när staden växer och behovet att trygga beonden för äldre människor ökar.


För mer information:

Tobias Godlund, VD på VentPartner i Närke | 070-386 99 57