consensus_aansta.jpg
Projektnamn: Kontorsfastighet Ånsta, Beställare: HMB Construction Örebro AB, Byggherre: AK DK Fastigheter Asp AB

Kontorsfastighet Ånsta

Beställare: HMB Construction Örebro AB

Byggherre: AK DK Fastigheter Asp AB

Hyresgäst: Consensus

Byggnadstyp: Kontorsbyggnad i två plan och ca 900 kvm.              

Storlek: Byggnaden är i två plan med kontor, konferenslokaler samt köksutrymme.


För att ventilera detta har vi ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning samt inbyggd värmepump för att kunna leverera både värme och kyla efter behov. Lokalerna har anpassad ventilation med VAV, för att ventilera lokalerna på ett energieffektivt sätt.

Bakgrund:

Hyresgästen behöver utöka med nya lokaler för att möta den ökade efterfrågan på utbildning.

Utmaning:

Nybyggnation av fastighet i anslutning till befintlig fastighet, på relativt liten tomt med begränsat utrymme för materialhantering. Leveranser tas till grossist i närheten och körs ut på beställning vid behov. Komprimerat fläktrum samt gemensamma schakt för av-/ute-/till- och frånluft till plan 2 för att behålla kontorsyta till hyresgäst. 

Resultat:

Arbeten pågår, slutbesiktning i augusti 2023.

 

Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

Projektet är hållbarhetsklassat enligt nedan kriterier. Förhandsklassat 2022. Slutregistring under 2023.

Hållbarhetsklassat instalcoprojekt