hallefors_badhus.jpg
Projektnamn: Hällefors badhus , Beställare: Tommy Allström Byggproduktion AB , Byggherre: Hällefors kommun

Hällefors badhus

Projektnamn: Hällefors badhus 

Beställare: Tommy Allström Byggproduktion AB 

Byggherre: Hällefors Kommun

Byggnadstyp: Badhus 

Storlek: Badhuset omfattar 2 st bassänger (25m och multipool) med omklädningsrum, entré samt rörelserum. 

pastedGraphic.png

För att ventilera detta har vi totalt tre stycken ventilationsaggregat varav två stycken för respektive badhall med bassäng, samt ett aggregat som ventilerar omklädningsrum, entré, rörelserum och allmänna utrymmen.

Vi ventilerar även vattentankar för vattenreningen samt behållare för kemikaliedosering till badvattnet, detta med separata frånluftsfläktar och plaströrsysstem. Vi bedömer våra produkter utifrån dess kemiska innehåll och miljöpåverkan under livscykeln i miljödatabasen Byggvarubedömningen. SIEMENS är underentreprenör på styr inklusive överordnat system med övervakning av anläggningen.

 

Bakgrund: Beslutet att bygga ett badhus i Hällefors har diskuterats i många år. I december 2020 fattade slutligen kommunfullmäktige beslutet om att teckna avtal och påbörja byggandet. Simhallen är belägen på Hällevi idrottsplats och byggs ihop med den befintliga ishallen. Här skapas en mötesplats för alla Hällefors kommuninvånare - med rörelse i fokus.

Utmaning: Badhus ställer extra krav på materialval i aggregat och kanalsystem då det är en aggressiv och fuktig miljö. Noga utvalda produkter har valts för att badhuset ska uppfylla krav för hållbarhet och miljö. 

Resultat: Slutbesiktad 28 april 2023. Badhuset är i drift för gruppspecifika aktiviteter och öppnar för allmänheten efter sommaren. Projektet är klassat som ett hållbart Instalcoprojekt. Förhandsklassat 2021 och slutregistrering sker under 2023.

Hållbarhetsklassat instalcoprojekt