b367f4854e65250a_org-2.jpg
Illustration: Archus

VentPartner installerar effektiv ventilation när Carlforsska gymnasiet byggs ut

Carlforsska gymnasiet i Västerås genomgår en betydande utbyggnad, och VentPartner är stolta över att vara en del i detta projekt, som kommer att forma skolmiljön för framtida generationer. Ventilationen i det nya skolbygget är inte bara effektiv utan också hållbar, och den kommer att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö för elever och personal.

Carlforsska gymnasiet i Västerås är en skola som växer och utvecklas för att möta de ständigt ökande kraven på modern utbildning. Det nya F-huset kommer att knytas ihop med den befintliga skolbyggnaden via en gångbro och kommer att inhysa program som redan finns på den befintliga gymnasieskolan, men även ge plats åt en anpassad gymnasieskola. VentPartner spelar en viktig roll i att skapa en inomhusmiljö som är både komfortabel och energieffektiv.

Projektet är en samverkansentreprenad tillsammans med NCC åt Västerås Stad, där vi på VentPartner utför ventilationsentreprenaden. Vi installerar nya aggregat med tillhörande kanalsystem och bygger även om befintliga system i gymnasieskolan. De nya aggregaten har effektiv värmeväxling och hela systemet är utrustat med smart behovsstyrning. Behovsstyrningen övervakar kontinuerligt luftkvaliteten och temperaturerna och justerar automatiskt luftflödena för att matcha de faktiska behoven. Detta minimerar överventilering och energiförbrukning, och det är en viktig del av vårt hållbarhetsfokus. Det bidrar också till att kunna upprätthålla en jämn temperatur och luftkvalitet i hela skolan.

Projektet vid Carlforsska gymnasiet strävar efter att uppnå en Miljöbyggnad Silver-certifiering. Denna certifiering bekräftar inte bara att skolan är en miljövänlig byggnad, utan att den också är en hälsosam och trivsam plats för alla som använder den. Projektet planeras klassas som ett Hållbart Instalco-projekt.

Att ha en hälsosam inomhusmiljö med god luftkvalité är viktigt överallt, men lite extra i just skolor. Luften påverkar elevernas hälsa och prestation där frisk luft minskar risken för sjukdomar, ökar koncentrationen och skapar en bättre inlärningsmiljö. Genom att satsa på modern och effektiv ventilation sparar vi både på miljön och investerar i elevernas framtid.

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer!