image003.jpg

VentPartner formar framtidens badhus

VentPartner leder utvecklingen av badhusens framtid med avancerade ventilationssystem och fokus på energieffektivitet. Vi försöker utmana normer och skapar innovativa lösningar, vilket sätter standarden för en hållbar badhusbransch med god luftkvalitet.

Ventilationen i badhus och simhallar är en komplex utmaning som kräver hög teknisk kompetens och lång erfarenhet. VentPartner har sedan länge varit en ledande aktör när det kommer till att projektera och installera ventilationssystem för badhus och simhallar runt om i landet. Vi har en gedigen bakgrund och specialiserar oss på att skapa anpassade lösningar för att säkerställa den bästa inomhusmiljön för badgäster, personal och byggnaden i sig.

Badkruka och badhusexpert – dessa två ord sammanfattar projektutvecklaren Jimmy Andersson. Med en aktiv närvaro i samtliga av VentPartners badhusprojekt, fokuserar han på att ständigt förbättra, säkra hög kvalitet och effektivisera processerna.

Jimmy Andersson Badhus VentPartner

Bild: Badkrukan och badexperten Jimmy Andersson

- Mitt arbete är min passion och jag älskar utmaningarna som badhus och simhallar medför. Klimatet är aggressivt och lösningarna ofta komplexa och lokalanpassade. Min främsta styrka är mitt engagemang, som helt går i linje med VentPartners värdeord som är just; Engagemang, Gläjde och Kompetens. Dessa ord står jag bakom till fullo och jag försöker dagligen att leva upp till dessa. Samtidigt som jag är ödmjuk mot uppgiften när det gäller komplexiteten i dessa typer av byggnader, så känner jag en trygghet i att veta att vår personal alltid ställer upp och levererar, säger Jimmy Andersson.

Ventilationen i ett badhus är mer än bara att föra in och ut luft. Badhusmiljön är aggressiv och utmanande för ventilationssystemen. Den höga luftfuktigheten, de höga temperaturerna och närvaron av klorerat vatten skapar en unik miljö som kräver avancerade ventilationssystem. Ventilationen är nyckeln till att upprätthålla god luftkvalitet och komfort i badhusmiljön samtidigt som den hanterar den höga fuktigheten och minimerar farliga kemikalier i luften. Att hålla ett badhus i drift kräver mycket energi och därmed stora kostnader, något som vi på VentPartner gör allt för att minimera.

- Kan vi vara med att försöka sänka energikostnaderna genom smarta energieffektiva lösningar, utan att tulla på inomhusmiljön, så kan vi hjälpa kommuner ekonomiskt och samtidigt göra en insats för miljön. Vi lägger stor fokus vid detta och motiveras av att se bättre resultat vid varje nytt bygge, berättar Jimmy. Det vi åstadkommer gör faktiskt skillnad.

Samarbeten som ger resultat

VentPartner utför idag Hertsö Badhus i Luleå samt Filipstads Simhall. Genom åren har VentPartner även bidragit till flera framstående badhusprojekt, bland annat Lugnets Badhus i Falun, Hällefors Badhus, Nya Lögarängsbadet i Västerås och Tinnerbäcksbadet i Linköping. Dessa projekt är bevis på vår förmåga att skapa skräddarsydda och innovativa ventilationssystem som möter de utmaningar som badhusmiljöer innebär. Vi är stolta över att ha fått projektera och installera i både torra och våta miljöer, vilket är avgörande för att skapa badhus som fungerar optimalt och garanterar besökarnas komfort.

- Samtliga badhusprojekt handlar mycket om problemlösning och att se nya perspektiv för att skapa ett så bra inomhusklimat som möjligt. Vi försöker alltid utmana oss själva och se möjligheten att skapa innovativa lösningar, säger Jimmy Andersson.

Jimmy Andersson Lögarängsbadet Västerås

Bild: Jimmy Andersson i Nya Lögarängsbadet i Västerås

Ventilationens roll i ett badhus

Ventilationen är hjärtat i varje badhus. Den säkerställer att luften är frisk och behaglig att andas, att fuktigheten är under kontroll, och att farliga kemikalier i luften minimeras. I en miljö som badhus, där luftkvaliteten är av yttersta vikt, utmanar VentPartner konventionella metoder och skapar lösningar som förbättrar både miljön och ekonomin. Vi är stolta över att vara en del av detta spännande kapitel som inte bara formar framtidens badhus, utan även sätter standarden för en mer hållbar och miljövänlig bransch.

Intresserad av att veta mer? Tveka inte att kontakta Jimmy eller någon av oss andra på VentPartner.