industrial-warehouse-air-ventilation-system-pipe-2021-08-26-23-02-59-utc.jpg

Investera i energisnål ventilation och spara pengar

Energipriserna och har slagit nya rekordnivåer som i sin tur har lett till att samhället blivit kostsammare. Att investera i en energieffektiv ventilation gynnar dig och din fastighet på flera plan. 

Att vidta energieffektiva åtgärder är något som blivit allt mer efterfrågat hos både konsumenter och fastighetsägare. En del drar ner eller rent av stänger av ventilationen, en kortsiktig lösning som påverkar alla som vistas i fastigheten mycket negativt. Att investera i en energieffektiv ventilation ger tillbaka på flera plan och på lång sikt. Själva investeringen är ofta endast 10% av den totala livscykelkostnaden, där den största delmängden är just energikostnad. Effekter syns även på kort sikt, där en minskad energianvändning ger ett ökat marknadsvärde på fastigheten och minskade elkostnader. Att renovera och uppdatera sin ventilation förbättrar även inomhusklimatet drastiskt. Det betyder att människor mår bra och att arbetseffektiviteten är högre jämfört med en fastighet med dålig ventilation. Forskning visar att bra ventilation minskar antalet sjukdagar hos de anställda. Det ger också nöjdare hyresgäster och mer attraktiva fastigheter.

På Karlskoga lasarett upptäckte servicetekniker obalans i luftflödet där det var för låga flöden och samtidigt höga och ojämna tryck i kanalsystemen. En ny luftinjustering genomfördes, där luftflödena mättes in, automatiken ställdes in på rätta värden och hela anläggningen funktionskontrollerades. Detta resulterade i att luftflödet ökade med ca 2000 l/s samtidigt som trycken minskade med cirka 250 Pa och fläktenergin cirka 20%. Totalt innebar luftinjusteringen en minskning av elenergianvändningen med hela 20 procent och tryckfallet med 50%.

Hör av dig till oss för ett bättre luftklimat och ett mer energieffektivt alternativ!

Läs mer om hur du kan spara energi med ventilation HÄR!