karlskoga-lasarett-vinter.jpg
Fotograf: Håkan Risberg

En luftinjustering minskade energianvändningen drastiskt

På Karlskoga Lasarett har man minskat sin energianvändning med 50% efter att servicetekniker upptäckte obalans och höga tryckfall i ventilationsanläggningen. 

På sjukhuset upplevde man luktproblem mellan olika avdelningar, som tillsammans försörjs av ett gemensamt ventilationssystem. Region Örebro Län kontaktade VentPartner för att utreda orsaken och resultatet gav ett luktfritt sjukhus med 50% mindre energianvändning. Servicetekniker upptäckte obalans i luftflödet där det var för låga flöden och samtidigt höga och ojämna tryck i kanalsystemen. En ny luftinjustering genomfördes, där luftflödena mättes in, automatiken ställdes in på rätta värden och hela anläggningen funktionskontrollerades. Detta resulterade i att luftflödet ökade med ca 2000 l/s samtidigt som trycken minskade med cirka 250 Pa och fläktenergin cirka 20%. Totalt innebar luftinjusteringen en minskning av elenergianvändningen med hela 20 procent och tryckfallet med 50%. Men, de positiva aspekterna tar inte slut där. Genom att optimera och rengöra sin ventilationsanläggning regelbundet minskas hälsorisker som medförs av dåligt inomhusklimat. Ventilationens uppgift är att föra bort föroreningar och smittämnen i inomhusluften. Den bidrar till att minska luftvägsinflammationer, hosta och astma såväl som trötthet och huvudvärk. En väl fungerande ventilation har under pandemin också visat sig minska smittspridningen av covid-19.

– Vi är jättenöjda med det här projektet. Under arbetets gång hade VentPartner stor hänsyn till vår verksamhet som kunde fortlöpa som vanligt samt att de lät oss vara delaktiga i många beslut. Nu när injusteringen är gjord är vi och medarbetare jättenöjda, och vi märker skillnad på luftkvalitén i byggnaden. Helt enkelt ett kanonprojekt, säger Åke Eriksson, Projektledare VVS Region Örebro Län. 

Vi hoppas att fler ser över sina ventilationsanläggningar och säkerställer ett hälsosamt inomhusklimat, som samtidigt kan minska energianvändningen.