Tvätta händerna - och kolla ventilationen!

Nu får elever komma tillbaka till sina klassrum och allt fler vuxna återgår till sina arbetsplatser - det är därmed viktigare än någonsin att kolla över ventilationen.

Inför terminsstarten 2021 gav Folkhälsomyndigheten ut nya rekommendationer för att förebygga smittspridning i skolor, förskolor och på arbetsplatser. Där lyfts ventilation som en av de viktigaste åtgärderna! När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids droppar till omgivningen och en dålig ventilation kan då skapa risk för att smittan sprids lättare. Ventilation för bort föroreningar och smittämnen som finns svävande i luften och tillför frisk luft utifrån.


Folkhälsomyndigheten skriver i sin rekommendation:
”Se till att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna.”


I flera länder runt om i världen ökar nu satsningarna på ventilation i skolmiljö. Ett statligt projekt i USA ämnar bidra till att förbättra skolors ventilationssystem, i syfte att förebygga smittspridning och skapa en bättre inlärningsmiljö. Inomhusklimatet spelar stor roll för vår hälsa men även vår förmåga att koncentrera oss. Bra luft skapar bättre förutsättningar för elever och lärare att må bra och prestera på topp!