Intervju med Tommy

VentPartner har nu fått sin alldeles egna certifierade energiexpert, Tommy Ståhl. Något som både vi på VentPartner och Tommy själv är mycket stolt över, det är inte alla som får titulera sig som expert.

Vad en energiexpert gör är dock inte något alla har koll på, så vi passade på att höra oss för med Tommy om vad det faktiskt är han kommer pyssla med.

Vad är det din nya roll kommer att innebära?

- Certifierad Energiexpert är benämningen på den behörighet som krävs för att utföra energideklarationer. Så just benämningen Energiexpert är direkt kopplad till den arbetsuppgiften. Sedan är ju arbetsområdet energi betydligt större än så. Exempelvis att hitta energieffektiviserande åtgärder i befintliga klimatsystem i fastigheter. Det kan ju vara allt från injustering av system eller ändrade drifttider, till ombyggnationer eller byten av exempelvis fläktar eller aggregat.

När får man användning av en energiexpert?

- Alltid, såklart. Ha, ha. Jag är ju lite partisk i den frågan men jag menar nog att det ligger något i det ändå. Att ha en drift av fastigheter som är energieffektiv är något som måste vara en ständigt pågående process för att det ska fungera. Så ur den aspekten måste energiarbetet alltid pågå och är alltid aktuellt. Men just benämningen Energiexpert, och därmed behörigheten, är ju aktuellt vid energideklarationer.

Vad är det som gör att du ville ta nästa steg?

- Jag har jobbat många år inom ventilation på olika sätt. Det har varit allt mellan ventilationsrengöring, montage och injusteringar, till OVK och att hålla en del kurser t ex inför certifiering för OVK. Så det känns naturligt att bredda mig och arbeta lite mer med helheten när det gäller drift och inneklimat.

Vad blir steget att gå från Servicetekniker till Energiexpert?

- Jag kommer inte helt kliva ifrån rollen som servicetekniker eller utförande av OVK, utan jag kommer ha kvar en del av de delarna vid sidan av energiarbetet. Och inom energiområdet så kommer det bli ett arbetssätt för mig där jag i större utsträckning arbetar med helhetsbilden av en byggnad och hur väl olika system inom byggnaden fungerar tillsammans. Det känns kul och inspirerande att jag nu får den här möjligheten att bredda mig och jag ser fram emot de nya uppgifter jag har framför mig.

06 Maj 2020