Stor satsning för ökad kunskap om ventilation

Just nu pågår Svensk Ventilations höstkampanj för att öka kunskapen och uppmärksamheten kring ventilation. Huset som luften andas är den luft som vi andas - och därmed livsviktig. VentPartner är med och bidrar för att sprida kampanjen.

 

För ungefär ett år sedan började frågor om ventilation öka från allmänheten, från journalister och myndigheter. Britta Permats, VD på Svensk Ventilation, och medlemmar förstod då att vi måste öka människors grundkunskap om ventilation, framförallt kopplat till hälsa. Kampanjen ”Hur andas ditt hus?” körs nu i hela Sverige och innefattar allt ifrån annonsering på sociala medier, dekaler på husfasader, reklam på busshållplatser och stora fasadmålningar. En tävling för Sveriges mellanstadieskolor arrangeras tillsammans med TikTok-profilen Memetix där eleverna ska visa hur luften rör sig i skolan. 

— Att få sjätteklassare och lärare att på ett lekfullt sätt lära sig om ventilation, det ligger mig allra varmast om hjärtat, säger Britta Permats. 

 

Luften i de byggnader som människor vistas i - hemmet, skolan eller arbetsplatsen - påverkar hälsan och hur bra personer kan prestera. 

— Fler och fler studier visar på samband mellan ventilation och hälsa och det är viktigt för både privatpersoner och arbetsgivare att vara medvetna om. 

En dålig ventilation som inte lyckas föra bort föroreningar kan få luften att kännas kvalmig och bidrar till trötthet och koncentrationssvårigheter. Sömnen påverkas negativt av för höga koldioxidhalter och produktiviteten försämras vid för hög värme. Extra jobbigt blir det för speciellt känsliga personer, med till exempel allergi eller astma, då en dålig luft påverkar hälsotillståndet starkt och framförallt på sikt. 

 

Britta Permats tror att kampanjen kommer väcka intresset för ventilation och bjuda in till samtal. Hon ser också att framtiden kommer vara ljus med nya innovativa ventilationslösningar och ett ökat antal länder som inför en fungerande ventilation.

Läs mer om satsningen på kampanjsidan andasfriskt.se.