Framtidssäkring i fokus när biblioteket byter verksamhet

Stadsbiblioteket i Örebro har förflyttat sina böcker in till nybyggda Kulturkvarteret. Den gamla bibliotekslokalen ska nu bli ett nytt Servicekontor för stat och kommun där VentPartner har fått i uppdrag, tillsammans med Örebroporten, att installera ny luftbehandling.

Den nya verksamheten kommer ge service och vägledning till medborgare och företagare i tjänster från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Skiftet innebär att lokalen förändras och måste anpassas för att uppfylla myndigheternas krav på tillgänglighet, säkerhet och teknik. Två nya ventilationssystem installeras och genom att använda behovsstyrd ventilation och kyla skapas ett energieffektivt och framtidssäkrat inomhusklimat för de nya hyresgästerna. Hållbarhetsmålen är centrala i projektet och ett befintligt luftaggregat återanvänds då det bedöms ha en fortsatt bra livslängd. Vidare används stopp-standard vilket innebär att de lokaler som inte renoveras i dagsläget enkelt kan göras om när behovet väl uppkommer.

Servicecentret beräknas flytta in under våren 2022 och den korta byggtiden kräver att projektering och produktion går hand i hand. Detta ställer höga krav på samordning och samarbete för alla entreprenörer och projektörer.

Kontakta Thed Nilsson om du vill veta mer om detta nystartade projekt!

Thed Nilsson, Entreprenadchef

073-311 87 91

thed.nilsson@ventpartner.se