Stamrenovering kräver både samarbetsförmåga och kreativitet

Ny ventilation i äldre lokaler är alltid en utmaning. Vid en stor stamrenovering av tre flerbostadshus i Söderköping blev därför det kreativa samarbetet med VentPartner en viktig framgångsfaktor. Ett önskemål från kunden HSB var också att få in FTX, dels för energihushållningen, men också för att garantera bra ventilation i samtliga rum.

Stamrenoveringsprojektet i Söderköping var ett partneringprojekt mellan HSB och Sefab, med VentPartner som ventilationsleverantör. 

- Det är en utmaning att kunna räkna hem så här stora renoveringsprojekt, så när det gäller samarbetet försöker vi se längre än ett enskilt projekt. Vi har redan planerat flera liknande projekt i Norrköping med samma montörer. På så sätt lär vi oss av första projektet och kan undvika eventuella misstag i andra uppdrag. Vid tredje och fjärde projektet är det bra fart och allt sitter förhoppningsvis perfekt, förklarar Magnus Eriksson, projektledare på HSB Östra.

Bra driv och bra kostnadsbild 

Ventilationen är en stor del av en stamrenovering och HSB ville gärna ha med VentPartner i projektet.

- Jag har jobbat med VentPartner vid nyproduktion tidigare och har alltid varit nöjd. De har bra folk, bra driv och en bra kostnadsbild. Dessutom gillar jag deras sätt att våga ifrågasätta, säger Magnus Eriksson, projektledare på HSB Östra.

FTX en garanti för bra ventilation i alla rum 

Ett tydligt önskemål från HSB var att det skulle installeras ett FTX-system. Både för att spara energi och för att garantera bra ventilation i samtliga rum. Önskemålen om FTX var dock även en utmaning. 

- FTX är relativt nytt för oss och det kräver nya sätt att tänka. Vi måste fundera både horisontellt och vertikalt för att bereda plats för den ventilationstekniska lösningen i de här gamla byggnaderna. Det kräver mycket kreativitet och samarbetsförmåga, säger Magnus Eriksson, projektledare på HSB Östra.

29 augusti 2019