Upptäck den bästa ventilationen för bostäder

Vi tillbringar en stor del av våra liv inomhus, mer än hälften av dygnet är vi hemma. Med andra ord, mycket av den luft vi andas går genom vårt ventilationssystem vi har hemma och kvalitén på den luften påverkar vårt välmående och vår hälsa.

Trots detta så är luftflödet hemma, ofta mycket mindre än i andra lokaler, exempelvis kontor. Att lukftkvalitén hemma ska vara lika bra som övriga lokaler borde vara en självklarhet, eftersom detta påverkar oss dygnet runt.

Svensk Ventilation har  i samarbete med Bengt Bergqvist Energianalys AB, nu gjort en jämförelse mellan FX- och FTX-system, med fokus på inomhusluft i flerbostadshus. På deras hemsida kan man läsa om hela studien och allt man vill veta om detta, www.svenskventilation.se

21 Maj 2019