Artikel - Trafiknära studentbostäder ställer krav på ventilationen

Just nu byggs attraktiva studentbostäder i korsningen Södra Grev Rosgatan och Skolgatan i Örebro. Då platsen är utsatt för avgaser kan ventilation inte tas in från gatan. I stället används FTX-ventilation, som tar in tilluften upptill – från taket. Fördelarna med FTX fastslogs nyligen i en rapport från Svensk Ventilation, som jämfört ett ventilationssystem som har både från- och tilluft (FTX) med ett system som endast har frånluft (FX).

Ventilation från taket

Nu byggs kvarteret Stenen i Örebro, där Asplunds Fastigheter tillsammans med White arkitekter tagit sig an uppgiften att försöka skapa Sveriges mest attraktiva studentbostäder, och där VentPartner står för ventilationslösningarna. Sammanlagt blir det 41 lägenheter om två rum och kök, samt fyra rum och kök. Byggnadens centrala läge ställer särskilda krav på ventilationen, då luften måste tas in från taket.

- Eftersom platsen är utsatt för avgaser kan vi inte ta in ventilation från gatan. I stället använder vi FTX-ventilation och tar in tilluften upptill – från taket. VentPartner har gjort ett riktigt bra jobb med att projektera ventilationen. Och samarbetet har fungerat alldeles utmärkt, säger Per Brogren, vd på Asplunds Fastigheter.


Ny rapport från Svensk Ventilation visar på fördelarna med FTX
Svensk Ventilation släppte under maj månad en rapport som jämfört två av de vanligaste ventilationssystemen i Sveriges bostäder, FX och FTX. Resultatet visar tydligt att FX-systemet inte uppfyller kraven från Folkhälsomyndigheten. FX är alltså otillräckligt i många situationer som vi ser som självklara. Till exempel fungerar inte FX-ventilation om du öppnar fönstret i ett sovrum – då får bostadens andra sovrum bara en fjärdedel av så mycket friskluft som behövs.

- I branschen är detta något vi vetat om länge, men nu finns det äntligen en mätning som visar exakt hur mycket bättre FTX-ventilation. FTX ger inte bara avsevärt bättre luftkvalitet, systemet kräver också mindre underhåll och är mer kostnadseffektivt i längden. Det är lätt att fatta fel beslut när man inte har all information – det är däremot svårare nu när man ser svart på vitt hur det faktiskt ligger till., säger Ulf Bergquist, koncernchef på VentPartner.

29 Maj 2019