Citypassagen går mot sitt slut

Den nya kontorsbyggnaden Citypassagen i Örebro börjar bli klar. Byggnaden rymmer 1 000 arbetsplatser, samt en foodcourt med tre restauranger plus ett café på bottenplan. Den moderna byggnaden innehåller många innovativa, tekniska lösningar – inte minst vad det gäller ventilation och inomhusklimat. Energieffektiva ventilationslösningar för inneklimatet.

I kontorslokaler är ventilationen avgörande för en bra arbetsmiljö, något man tagit fasta på vid byggnationen av Citypassagen. Luftflödet i byggnaden styrs med närvaro-, temperatur- och CO2-givare, för att kunna optimera klimatet vid varierande belastning. Exempel på belastning är temperatur och antal personers närvaro. Genom att inte tillföra mer luft än vad som behövs kan energi sparas.

- Varje kontor och mötesrum i byggnaden har försetts med närvarosensorer. Är det någon i rummet så aktiveras ventilationen och luftflödet ökar, annars står den i ett minimumläge. Genom värmeväxlare kan rummen också förses med kyla eller värme vid behov, säger Johan Rydstedt, projektledare på VentPartner.

Intelligenta styrsystem

Grunden till den smarta ventilationen är ett styrsystem som gör det lätt att hålla koll på respektive rum. Fastighetsägaren kan enkelt få fram data i sin dator rörande klimatet för respektive rum i byggnaden.

- Om vi behöver kolla upp ett rums temperatur och luftkvalitet kan vi enkelt se det från vårt kontor, vi behöver inte vara på plats. Det mesta sköts dock via automatik, och då personantal ofta varierar i denna typ av byggnad så kan vi ventilera med rätt luftmängder. Genom att minimera luftflöden i respektive rum och därmed sänka hastigheten på fläkten, så kan vi sänka energiförbrukningen – vi får mindre luft att kyla och värma helt enkelt. När rummen fylls på med personer så ökar luftflödena direkt, säger Kennet Ahlbom, teknisk förvaltare på Castellum.

Stort projekt med stora utmaningar

Arbetet med att installera ventilationen i Citypassagen har inte varit helt enkelt, mycket på grund av byggnadens storlek. Både ventilationsaggregaten och kanalerna för ventilationen har stora dimensioner.

- I sådana här stora projekt uppstår alltid utmaningar. Då gäller det att samla all kunskap man har och hitta optimala lösningar. En utmaning vi stötte på vad hur vi skulle få ner de stora aggregaten till källaren – de gick inte att ta in genom garaget. Det löste vi genom att hissa ner del för del via taket på byggnaden via ventilationsschakt, genom hela byggnaden ner till källaren – ett precisionsjobb minst sagt, säger Johan Rydstedt, projektledare på VentPartner.

25 april 2019