narlunda_framsida-1.jpg

Närlundaskolan i Askersund får friskare luft

Närlundaskolan i Askersund moderniseras och gör plats för fler elever. VentPartner levererar nya moderna luftbehandlingsaggregat med behovsstyrd ventilation för ett bättre inomhusklimat och projektet går in i etapp 2 till hösten. 

Projektet Närlundaskolan pågår (och har pågått) i flera steg. Skolan innehar årskurs F-5 och behöver moderniseras och byggas ut för att ge plats åt fler elever. Efter ombyggnaden kommer skolan även att omfatta årskurs sex med plats för totalt 575 elever. 

I den första etappen renoverades idrottshallen och omklädningsrummen där vi installerade två nya aggregat för friskare luft. Nu pågår nybyggnation av en ny skoldel, admin (lärarrum) och storkök där vi levererar tre luftbehandlingsaggregat till respektive byggnadsdel. Skoldelen med klassrum och träslöjd, där vi levererarade spånsugsutrustning, är besiktigade och kommer tas i bruk efter sommarlovet. Det nya storköket får kylinstallationer från vår kylavdelning i Östergötland och köket byggs med Biosystem Vent för "bakteriell rening". 

I etapp 2 pågår projektering på att ta fram bygghandlingar till ombyggnation/tillbyggnad av ytterligare skoldelar.

- Byggstart sker i höst för VentPartner och vi ser fram emot att ta nästa steg i projektet, säger Stefan Jonsson, projektledare. 

Projektet registrerar sina produkter i Byggvarubedömningen och byggs enligt miljöbyggnad silver. Det blir dessutom certifierat som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt!

 

Bildkälla: PE Teknik och Arkitektur