1.jpg

Fem Instalcobolag i gemensamt projekt i Västerås

Fem Instalcobolag har samarbetat i ett gemensamt projekt vid bygget av Socialtjänstens hus i Västerås. Uppdraget har varit projektering och installation av ventilationsanläggning och styr- och reglersystem. Projektet har genomförts i samverkansentreprenad på uppdrag av NCC.

Uppdraget inom Instalco har utförts av Intec (projektering), Ventpartner, Dalab och Instamate (ventilation), samt Automationsbolaget som ansvarat för styr- och reglertekniken.

Socialtjänstens hus stod klart i början av 2022 efter mindre än ett års arbete. Här samlas nu Västerås samtliga socialkontor tillsammans med förvaltningsledning och stödfunktioner i ett tio tusen kvadratmeter stort kontorshus. I fastigheten bredvid ligger socialtjänstens öppenvård.

- Vi startade produktionen i mars 2021 och allt var klart i början av 2022. Nyckeln till ett smidigt och snabbt arbete har varit att kunna använda kompetens från olika Instalcobolag., säger Emil Bergquist, vd på Ventpartner i Västmanland.

Ett fokus har varit att kunna lösa inomhusklimatet på ett så ekonomiskt och energieffektivt sätt som möjligt. Ventpartner har i denna lösning använt ett Lindinvent-system, ett system som är variabel- och behovsstyrt, vilket ger en god ekonomi då det är ytterst energieffektivt.

Kontorshuset är en hållbar byggnad som är uppförd enligt Miljöbyggnad Silver med ett bra klimatskal och låg energiförbrukning.