Finspångs nya vårdcentrum växer fram – med skräddarsydda ventilationslösningar

När Finspångs nya vårdcentrum växer fram ställs stora krav på lokalernas ventilation, som anpassas för respektive verksamhets behov. Den nya byggnaden kommer bli cirka 15 700 kvadratmeter stor, och förväntas vara klar runt årsskiftet 2020-2021.

Skräddarsydd ventilation för respektive verksamhet

Under hösten 2017 startade byggnationen av ett nytt vårdcentrum i Finspång, med syftet att skapa förutsättningar för en fortsatt god hälso- och sjukvård. Projektet är upphandlat i partnering där NCC fick uppdraget att bygga anläggningen på totalentreprenad och där ventilationsföretaget VentPartner ansvarar för ventilationen. Verksamheterna inryms i en nybyggnad om cirka 15 700 kvadratmeter, centralt placerad vid Bergslagsvägen i centrala Finspång.

Byggnaden kommer innehålla en rad verksamheter, som alla ställer speciella krav på ventilationen. Ventilationen anpassas bland annat för att kunna hantera utrymmen som vårdrum med dygnet runt drift där medicinska gaser används, infektionsrum som kräver separat ventilation, post mortem-avdelning med avskedsrum och bårrum med speciella krav på kyla.

– Det här är ett stort projekt med många aspekter att ta med i beräkningarna. Tillsammans med företaget Fläktgroup utvecklade vi exempelvis en kylbaffel i hygienutförande på grund av de hårda hygienkraven. Vi gjorde också stora besparingar redan från projektets början genom att minska antalet aggregat från 16 till 4 stycken – då frigjordes mycket yta som nu kan användas till annat, säger Tomas Egerskog, projektledare på VentPartner.

Krav på energianvändningen ställer krav på ventilationen

Byggnaden ska certifieras enligt "miljöbyggnad silver", vilket ställer krav på energianvändningen.
– Vi har jobbat hårt med vår leverantör för att få fram så bra aggregat som möjligt ur energisynpunkt, säger Tomas Egerskog, projektledare på VentPartner.

Utöver att installationerna är tekniskt avancerade finns också en estetisk aspekt att ta hänsyn till, då lokalerna innehåller speciella undertak och mycket publika ytor att förhålla sig till.

Vårdcentrum beräknas stå färdigt runt årsskiftet 2020-2021.

20 september 2019