SPÅNGBERGSHALLEN EXTERIOR FINAL LILJEWALL 211124 925 (1)
Bild: Filipstad Kommun. Illustration framtagen av Liljewall arkitekter

Filipstads Simhall – Ett nytänkande projekt

Ventilationen i badhus och simhallar är en komplex utmaning som kräver hög teknisk kompetens och lång erfarenhet. VentPartner har sedan länge varit en ledande aktör när det kommer till att projektera och installera ventilationssystem för badhus och simhallar runt om i landet. Vi har en gedigen bakgrund och specialiserar oss på att skapa anpassade lösningar för att säkerställa den bästa inomhusmiljön för badgäster och personal. Vår expertis har inte bara lyft badhusindustrin till nya höjder utan har också satt energieffektivitet och badgästernas hälsa i fokus. Ett exempel på vårt engagemang är vår medverkan i flera framstående badhusprojekt, bland annat Filipstads nya simhall.

Ventilationen i ett badhus är mer än bara att föra in och ut luft. Badhusmiljön är aggressiv och utmanande för ventilationssystemen. Den höga luftfuktigheten, de höga temperaturerna och närvaron av klorerat vatten skapar en unik miljö som kräver exakta och avancerade ventilationssystem. Ventilationen är nyckeln till att upprätthålla god luftkvalitet och komfort i badhusmiljön samtidigt som den hanterar den höga fuktigheten och minimerar farliga kemikalier i luften, såsom trikolamin.

 

Filipstads Simhall – ett nytänkande projekt

VentPartner är stolta över vårt samarbete med Filipstads kommun och NCC i skapandet av en ny simhall. Denna anläggning har blivit ett flaggskepp för innovativa lösningar inom badhusindustrin och är en del av ett större ekosystem där energi, värme och kyla kan utnyttjas och delas mellan flera fastigheter, inklusive skolan, den gamla idrottshallen och den nya idrottshallen. Denna integrerade strategi är ett steg mot en hållbar och resurseffektiv framtid.

Ronny Greus, projektledare och beställare från Filipstads kommun, är en outtröttlig drivkraft bakom detta projekt. Ett exempel på hans nyskapande tänkande är förslaget att täcka bassängerna nattetid, vilket inte bara sparar energi utan också förbättrar luftkvaliteten och minskar fuktnivåerna i hela anläggningen. Denna lösning förväntas betala sig själv inom tre år genom de betydande energibesparingarna.

”Vi är verkligen nöjd med samarbetet med VentPartner under Filipstad simhall projektet. De visade upp ett stort förtroende för vårt arbete, vilket var en fantastisk grund för ett framgångsrikt samarbete. Under projektets gång prioriterade jag att stå fast vid vissa beslut för att säkerställa att det slutgiltiga resultatet skulle reflektera våra önskningar och förväntningar på ett optimalt sätt. Tillsammans levererade vi något vi alla kan vara stolta över” säger projektledaren Ronny Greus.

Vad gäller ventilationen i badhuset så har nya lösningar anpassats till verksamheten. Ett aggregat har försetts med två behandlingszoner för att möta olika behov i två separata poolområden, den höj- och sänkbara poolen och barnpoolen. Detta gör det möjligt att individuellt styra luftflöden och temperaturen i varje område, från ett och samma aggregat, vilket bidrar till besparingar för badhuset. Flera andra spännande lösningar testas i badhuset för att eventuellt kunna ventilera bort trikloramin direkt i anslutning till poolkanterna, något som eventuellt kan sänka behovet av den övriga ventilationen i badhuset.

 

Samarbeten som ger resultat

VentPartner har även bidragit till flera andra framstående badhusprojekt, inklusive Lugnets Badhus i Falun, Hällefors Badhus, Nya Lögarängsbadet i Västerås & Tinnerbäcksbadet i Linköping. Dessa projekt är bevis på vår förmåga att skapa skräddarsydda och innovativa ventilationssystem som möter de utmaningar som badhusmiljöer innebär. Vi är stolta över vårt starka samarbete med NCC i flertalet av dessa badhusprojekt, som har visat sig vara mycket framgångsrikt för alla parter. Tillsammans har vi projekterat och installerat ventilationssystem i både torra och våta miljöer, vilket är avgörande för att skapa badhus som fungerar optimalt och garanterar besökarnas komfort. Jimmy Andersson, Projektutvecklare på VentPartner Västmanland, delar med sig av sin syn på detta samarbete: "Arbetet med badhusprojekt är en passion för mig. Det handlar mycket om problemlösning och att se nya perspektiv för att skapa ett så bra inomhusklimat som möjligt. Samarbetet med NCC har gett oss möjligheten att utmana normer och skapa innovativa lösningar.

 

Ventilationens roll i ett badhus

Ventilationen är hjärtat i varje badhus. Den säkerställer att luften är frisk och behaglig att andas, att fuktigheten är under kontroll, och att farliga kemikalier i luften minimeras. I en miljö som badhus, där luftkvaliteten är av yttersta vikt, utmanar VentPartner konventionella metoder och skapar lösningar som förbättrar både miljön och ekonomin. Vi är stolta över att vara en del av detta spännande kapitel som inte bara formar framtidens badhus, utan även sätter standarden för en mer hållbar och miljövänlig bransch.