Energiprojektet Klostergatan – Före och Efter

Region Örebro län har tagit stora steg mot en hållbar framtid genom ännu ett nytt energiprojekt, detta på Klostergatan. Vi på VentPartner har genomfört en omfattande uppgradering av ventilationssystemet - bytt ut åldrade aggregat från 1983 och anpassat kanalerna för att skapa en energieffektivare miljö.

På Klostergatan i Örebro ligger Folktandvårdens Jourklinik där Region Örebro län beslutat om att genomföra ett energiprojekt för att skapa en mer energieffektiv fastighet. I centrum av detta projekt stod ersättningen av de gamla aggregaten, som trots att de tjänat väl under åren, hade passerat sina bästa dagar. Ett modernt behovsstyrt aggregat, som justerar luftflödet baserat på temperatur, närvaro och luftkvalitet, har installerats för att optimera energianvändningen. För att uppnå dagens krav på energieffektivitet samt säkerställa en god luftkvalitet var det i detta fall en nödvändighet att modernisera ventilationssystemen. Vi har även prioriterat hållbarhet genom att plocka ner, rengöra och återanvända de delar som var i gott skick.


Ventilationsaggregaten behövde bytas ut efter 40 år i drift.

Projektets utmaning låg i att genomföra arbetet utan att störa verksamheten på plats. Fastigheten är av äldre karaktär vilket också bidragit till överraskningar som våra projektörer och montörer fått hantera på uppstuds. Projektet har nu fullbordats efter att ha pågått över flera våningar på Klostergatan. Projektledaren Conny Pettersson kände sig otroligt glad över det färdiga arbetet och var djupt belåten med samarbetet med VentPartner. Glad och tacksam var han för den smidiga samarbetet som ledde till ett framgångsrikt projekt. Resultatet ger inte bara en energieffektivare byggnad, utan också en förbättrad inomhusmiljö för patienter och personal.

VentPartner ser fram emot att fortsätta stödja Region Örebro län i deras strävan mot energieffektiva och hållbara byggnader för framtiden.

 

Innan och efter aggregatbytet.


 

Innan och efter aggregatbytet.