ventilation.jpg

Ventilation: en fastighetsägares smartaste investering

Ökat fastighetsvärde, lägre driftkostnad, mindre klimatpåverkan och minskad energiförbrukning. Det låter nästan för bra för att vara sant, men allt detta kan åstadkommas genom att byta ut gamla fläktar och ventilationsaggregat mot ny modern teknik.

Att investera i ventilation är ett smart drag på många plan. Ett bra inomhusklimat med komfortkyla ökar hyresgästernas välmående och hälsa. Tack vare bytet av gammal luft mot frisk luft utifrån, i rätt mängd, kvalitet och temperatur, skapas optimala förutsättningar för såväl hälsa som prestationsförmåga. För hyresgäster skapar det en högre livskvalité och bra luft minskar risken för astma och allergier. Detta tillsammans med lägre energiförbrukning, och därmed lägre driftkostnad, är flera aspekter som höjer värdet på fastigheten. 

En satsning på ventilation innebär också en grön investering för fastigheten. Hur då? Ventilationen idag är energieffektiv och bidrar därför till att minska energiförbrukningen, koldioxidutsläpp och miljöpåverkan. Hela 40 procent av Europas energianvändning går till fastigheter och byggnader. Med hjälp av bättre ventilation kommer vi, enligt EU-kommissionen, att i Europa år 2025 årligen minska energianvändningen med 361 TWh. Det är ungefär lika mycket som hela Sveriges totala energianvändning. 

Ventilation är en investering för både hälsa, lönsamhet och miljöpåverkan. Kontakta oss så berättar vi mer!