light-reflections-and-small-waves-in-pool-water-2022-02-16-08-17-23-utc.jpg

När lokalanknytning och erfarenhet samverkar

Styrkan i Instalco visar sig när VentPartner står för erfarenheten och Tofta Plåt och Ventilation står för lokalanknytningen i bygget av det nya badhuset i Lidköping.

VentPartner tillsammans med Tofta Plåt och Ventilation har fått förtroendet att vara med och bygga nya badhuset i Lidköping i partnering tillsammans med NCC och Lidköping Kommun. VentPartner med sin erfarenhet av badhusbyggande samt Tofta Plåt och Ventilationsom finns lokalt visar styrkan inom Instalco där vi tillsammans kan knyta till oss projekt och samverka inom koncernen.VentPartner kommer driva projekteringen samt vara ett stöd under produktionen. Tofta Plåt och Ventilation är etablerade lokalt i Lidköping och ansvarar för produktionen. 

Målet är att skapa ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla medborgare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare – ett familjevänligt badhus där lek, träning och en rik fritid kan förenas. Badhuset ska bidra till utvecklingen av Lidköping som kommun samt kommuns föreningsliv och vara en naturlig mötesplats för medborgarna. Det nya badhuset är tänkt att ligga invid nuvarande utomhusbad vid Framnäsområdet och är den första byggnaden som uppförs i detta område. Framnäsområdet kommer att utvecklas vidare under 5-10 år och bli en egen stadsdel med tillhörande bostadshus, hotell och restauranger. Badhuset i området blir en central byggnad och därför är också gestaltningen av densamma viktig.

Den befintliga byggnaden ska rivas och ersättas med det nya Framnäsbadet. Exakt hur badhuset ska se ut och vilka typer av bassänger som kommer erbjudas är inte helt klart. Det finns förslag om en 50x21 metersbassäng med simhoppningsmöjligheter samt två multi/undervisningsbassänger med höj- och sänkbart golv. Genom att arbeta i partnering i samråd med beställaren kan vi använda varandras kompetenser och erfarenheter för att ta fram ett badhus som optimerats efter krav, funktion, ekonomi och hållbarhet. 

 

Vi ser fram emot projektet och tackar för förtroendet!