stinsen-biblioteket.jpg
Projektnamn: Stinsen, Beställare: NCC, Byggherre: Örebroporten

Stinsen f.d. Biblioteket

Beställare: NCC

Byggherre: Örebroporten

Hyresgäst: Statens servicecenter

Byggnadstyp: ROT av f.d. bibliotek och kontor          

Storlek: 6 våningar varav ett plan inreddes åt Statens servicecenter, resterande våningsplan utfördes med en ”stop-standard” lösning.


Bakgrund:

Örebroporten behövde snabbt hjälp att iordningställa lokaler för Statens servicecenter. NCC, i grupp med VentPartner fick uppdraget. Gamla installationer på våningsplanen revs ut och gamla aggregat i fläktrum på taket byttes mot nya. Utfördes i samverkan (partnering) med öppen redovisning. I projektet gjordes också en takterass som ska användas av hyresgästerna i huset framöver.

Utmaning: 

Vi stod inför en utmaning med ett gammalt hus där det var viktigt att vara medveten om att allt inte var som det verkade vid första anblicken. Byggnaden hade ovanligt tjocka väggar och bjälklag, vilket gav upphov till överraskningar och komplexiteter längs vägen. Vi hade också en tidsmässigt pressad byggtid för att säkerställa att Statens servicecenters lokaler blev klara i tid. Det innebar att vi behövde strategiskt planera och samarbeta med alla partner för att upprätthålla högsta standard och kvalitet, trots den begränsade tiden.

Resultat: 

Resultatet blev en mer energieffektiv ventilationslösning med två nya ventilationsaggregat som samkörs mot samma kanalsystem. Systemen har varsin tilluftskanal men en gemensam frånluftskanal. Detta gör att det går att ha olika tilluftstemperatur på respektive aggregat. Aggregaten betjänar olika väderstreck av huset och möjliggör därmed att blåsa in olika temperatur på delar mot söder, respektive delar mot norr.

Huset har nu också installerad grundlösning för alla våningsplan med stop-standard lösningen som innehar tryckreglerande spjäll på varje våningsplan. Detta innebär att den dagen man ska inreda ett till våningsplan, är det bara att koppla på dessa kanaler.

 

Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

Projektet är hållbarhetsklassat enligt följande kriterier:

Hållbarhetsklassat projekt