entre_logarangsbadet.jpg
Projektnamn: Nya Lögarängsbadet, Beställare: NCC, Byggherre: Västerås Stad

Nya Lögarängsbadet, Västerås

Projektnamn: Nya Lögarängsbadet

Beställare: NCC

Byggherre: Västerås Stad

Byggnadstyp: Nyproduktion

Storlek: ca. 10 000m²


Bakgrund

Det nya badhuset skulle bli en ersättare till det gamla badet som inte gick att renovera, det hade blivit allt för slitet. Nya Lögarängsbadet blir modernare och större än det gamla, badhuset kommer även att ha en stor betydelse för den lokala vattensporten som finns i kommunen. Utöver badet blir det även gym och servering som får ta del och lite längre fram så kommer även ett nytt utomhusbad att finnas.

Utmaning

Som med alla byggen av badhus är inomhusklimatet väldigt beroende av bra ventilation, bra luft får gästerna att trivas. När man arbetar i fuktiga miljöer är det viktigt att tänka på vart man placerar ventilationen och även val av material. "Man ska till exempel aldrig ventilera direkt över en vattenyta då det ökar mängden vatten som dunstar. Istället försöker man tillföra luft runt bassängen, säger Emil Bergquist, entreprenadchef på VentPartner."   

Korrosivitetsklasserna utgjorde även de en väldigt stor utmaning. För hög klassning där det inte behövs blir kostsamt, men motsatsen kan bli dyrare ändå. Detta tillför yttligare ett lager av krav som behöver hanteras och sedan kontrolleras.

Resultat

På en yta på ca.10 000m2 har det installerats 5 stycken badhusaggregat till de våta delarna och 5 stycken aggregat till de torra delarna av fastigheten. Vår produktion med dessa 10 aggregat tog ca.1 år medan den totala tiden för bygget pågick från februari 2017 - maj 2019. Den 8 Juni slog portarna upp till det nya Lögarängsbadet i Västerås.

Klimatet som sådant i simhallar är en utmaning för sig, men resultatet blev mycket bra. "Det är många faktorer att ta hänsyn till, säger Isabell Lindgren Stoor, projektchef på Västerås stad, och fortsätter: – Men samarbetet med VentPartner har funkat jättebra. Det har varit ett väldigt lösningsorienterat klimat genom hela projektet."


För mer information:

Emil Bergquist, Entreprenadchef på VentPartner i Västmanland | 072-736 48 50