ahlsell_logistikcentrum-1.jpg
Projektnamn: Ahlsell UP, Beställare: Ahlsell Sverige AB, Byggherre: NCC

Ahlsell UP

Projektnamn: Ahlsell UP

Beställare: Ahlsell Sverige AB

Byggherre: NCC

Byggnadstyp: Lagerhall med nytt kontorsentresol

Storlek: Hall A7, 12 000m2


Bakgrund

Ahlsell är den ledande nordiska distributören av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter. Dem gör nu en stor logistiksatsning och förbättrar flödet & kapaciteten på in- och uttransport av gods på sitt central lager. Ombyggnationen i detta projekt medför att uttransport flyttas till västra fasaden på hall A7. I hall A7 har en ny entresol byggts med personalutrymmen som bland annat: kontor, konferens, matsal och omklädningsrum. Med den här investeringen blir Ahlsell ännu effektivare samtidigt som man öppnar dörrar för framtidens logistik.

Utmaning

Utmaningen i detta projekt blev att samtidigt som installationer skulle skötas så var verksamheten pågående. Det gjorde att man hade extra stort fokus på arbetsmiljön och säkerhet för att undvika olyckor, både för entreprenörer och de anställda på Ahlsell.

Resultat

Med en yta på totalt 235 000 kvadratmeter (80 000 under tak) och cirka 700 personer som arbetar dygnet runt är Ahlsells centrallager i Hallsberg ett av de största i Europa. Samtidigt är det även en av Nordens viktigaste knutpunkter för transporter. Att genomföra ROT samt nybyggnation av den nya lagerhallen tog nästan exakt ett år, med ett slut i september 2019.

Det har installerats totalt 4 stycken aggregat, 1 i ROT/tillbyggnaden av personalutrymmet, 2 stycken till hallen A7 för uppvärmning och det sista aggregatet samt kylmaskin med kyld/värmd luft till kontors-entresoldelen.


För mer information:

Stefan Jonsson, Projektledare på VentPartner | 070-235 29 07