kv_stiftet.jpg
Projektnamn: Kv Stiftet, Beställare: Skanska, Byggherre: Systrarna Hermansson

Kv Stiftet

Beställare: Skanska

Byggherre: Systrarna Hermansson

Byggnadstyp: ROT av bostäder

Storlek: 43 lägenheter


Bakgrund

Två fastigheter belägna på norr i Örebro var i behov av renovering samt att man uppmätte höga halter av radon. Fastigheterna är byggda 1938 och innehar totalt 43 lägenheter. I samband med att hela fastigheten totalrenoverades, detta i etapper, beslutades också om att bygga om lägenhetsförråden till nya vindslägenheter. 

Utmaning

Då man byggde nya lägenheter på vinden ställdes höga krav under projekteringen för att kunna utnyttja så mycket yta som möjligt till lägenheterna. Då två av tre trappuppgångar skulle ha vindslägenheter fanns det bara en vind att placera aggregat på. Murstockarnas utformning gjorde att vanliga ventilationskanaler inte gick att montera. Detta samtidigt som alla BBR-krav och framför allt ställda brandkrav skulle uppfyllas. Alla installationer placerades i golvbjälklag och mellanväggar vilket under produktionen samordnades noga med alla entreprenörer för ett bra resultat.

Resultat

Efter renoveringen kunde hyresgästerna flytta tillbaka till nya fräscha lägenheter med ett bra inomhusklimat. På vinden installerades ett energieffektivt luftbehandlingsaggregat, som betjänar samtliga lägenheter, med återvinning för att minska energiförbrukningen och minska klimatpåverkan. Genom att endast installera ett aggregat till alla tre trappuppgångar kunde vi spara pengar till beställaren samt att det skapades mer yta för vindslägenheter. Kanaler drogs på vinden genom fastigheterna, ifrån ett aggregat. Det nya kanalsystemet installerades i befintliga murstockar som inte användes längre, med hjälp av metoden relining. 

– Ventilationen fungerar bra på Kv Stiftet och förprojekteringen var noggrann och seriös. Alexander Attia, vår kontaktperson, är både engagerad och serviceinriktad och även installatörerna gjorde ett bra jobb. Vi anlitar gärna VentPartner i fler projekt, säger Marie Hermansson, ansvarig för Bygg- och renovering på Systrarna Hermansson. 

Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt

Projektet är hållbarhetsklassat enligt följande kriterier:

Hållbarhetsklassat instalcoprojekt