Äldre plågas av de varma sommardagarna

Med tanke på de senaste årens värmeböljor finns det ett behov av att satsa mer på komfortkyla i boendemiljöer för äldre. Höga temperaturer innebär en stor hälsorisk och ändå är långt ifrån alla äldreboenden rustade för varma sommardagar.

Höga temperaturer kan innebära en risk för alla, men framförallt för riskgrupperna äldre, personer med funktionsnedsättning, kroniskt sjuka, små barn och gravida. Ett förändrat klimat och en stigande medeltemperatur gör att värmeböljor är något vi får räkna med i framtiden, och inget man längre kan blunda för. Hos äldre är temperaturregleringen sämre och förmågan att känna törst är ofta nedsatt. Många äldre har också kroniska sjukdomar vilket innebär en ännu ökad risk. Det kan vara sjukdomar som t.ex. hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, diabetes och demens. Under sommaren 2020 mätte Arbets-och miljömedicin inomhustemperaturen på fem boenden i Örebro där det i ett rum på ett seniorboende var över 30 grader flera dygn i följd. Även på vård- och omsorgsboendena var medeltemperaturen i vissa sovrum 30–31 grader. Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör inomhustemperaturen inte överstiga 24 grader. I framtiden kommer vi drabbas av fler och fler värmeböljor och att vara dåligt förberedd kan inte längre vara en ursäkt för människorna hälsa. 

Ett sätt att anpassa och förebygga fastigheter för värmen är att installera komfortkyla. På VentPartner har vi en egen kyl-avdelning med kompetenta kyltekniker som har erfarenhet av kökskyla, butiksskyla och komfortkyla. Att installera komfortkyla, som dessutom är energieffektivt, ger människor bättre förutsättningar att njuta av varma sommardagar, snarare än att plågas. Personer i riskgrupper och deras vårdpersonal kan släppa oron och dessutom ökar det värdet på din fastighet.

Kontakta oss så berättar vi mer!