Partneringprojekt för 75 miljoner

Nybyggnation för Högspecialiserad vård

VentPartner har fått förtroendet att ihop med NCC, i samarbetsformen Partnering, bygga nya H-huset på Örebro Universitetssjukhusområde.

H-huset vid Universitetssjukhuset i Örebro, USÖ, är en strategisk satsning från Region Örebro Län för den högspecialiserade vården. H-huset står för Högspecialitetshus och visar på den verksamhet som framtiden kommer att bedrivas där. Projektet omfattar nybyggnad av ca 33 000 kvm och ombyggnad för delar av akutmottagning samt vid anslutningar till befintliga byggnader.

Byggnaden kommer innehålla öppenvårdslokaler, operationslokaler inkl pre- och postop. Samt en vårdavdelning. Ögonkliniken är den största verksamheten som finns i två plan samt att halva vårdavdelningen planeras för ögonpatienter.

Beställare: Region Örebro Län
Vår beställare: NCC Sverige AB
Verksamhetstyp: Högspecialicerad vård
Beskrivning: Nybyggnation H-huset för vårdlokaler, ombyggnation befintliga hus
Entreprenadform:      Partnering, AB04
Tidplan: -2020
Omfattning: Ca 40st aggregat, totalt behandlat tilluftsflöde ca 63 000 l/s
Vårt riktpris: Ca 75 milj kr

17 oktober 2016