Partnering är en samarbetsform inom byggbranschen och betyder att beställaren, byggföretaget, installatörer, konstruktörer och andra nyckelaktörer tillsammans jobbar emot samma mål inom ett byggprojekt. Detta är något vi på VentPartner förespråkar då vi av erfarenhet vet att det betyder en effektivare byggprocess, högre kvalité och lägre kostnader. Vi projekterar ihop och arbetar i ett och samma lag där vi tillsammans lägger fram lösningar för kunden så att dem får vara med och bestämma hur dem vill ha det. Målet är att arbeta med så öppna kort som möjligt och egenintresset läggs åt sidan. Vårt syfte är att lägga kundens krav och behov i fokus.

Vill du veta mer? Kontakta oss