Med våra montörers och teknikers hjälp kan vi erbjuda projektering och installation av den mest energi- och driftsekonomiska anläggningen för kyla och värme. Vi har en egen kyl-avdelning med kompetenta kyltekniker som har erfarenhet av kökskyla, butiksskyla och komfortkyla. Tidigare projekt har varit allt ifrån industrier till butiker, kontor och skolor.

Med vår goda kunskap inom hela installationssystemens funktioner i en byggnad kan vi hjälpa er med att hitta kreativa och ekonomiska kyl- och värmeanläggningar med tillhörande energibesparingsåtgärder. Vi anpassar oss utefter ert behov och ser möjligheterna i en såväl befintlig fastighet som nybyggnation.

Vill du veta mer? Kontakta oss