stigtomta_skola_2.jpg
Projektnamn: Stigtomta skola, Beställare: Skanska, Byggherre: Nyköpings Kommun

Stigtomta Skola, Nyköping

Projektnamn: Stigtomta skola

Beställare: Skanska

Byggherre: Nyköpings kommun

Byggnadstyp: Nybyggnation

Upphandlingsform: Totalentreprenad


Bakgrund

Nyköpings kommun gav Skanska i uppdrag att bygga en ny skola för årskurserna 1-6 samt sex förskoleavdelningar i Stigtomta. Den nya skolan skulle bli cirka 7000 kvadratmeter och även rymma tillagningskök, matsal och bibliotek.

VentPartner fick i uppdrag att leverera en ventilationsanläggning inklusive styr- och övervakningssystem tillsammans med en underentreprenör. I uppdraget ingick även vissa energikrav på värmeåtervinning. Projekteringen startade i januari 2017 och produktionen pågick från mars till december 2018.

Utmaning

Det finns en rad aspekter att ta hänsyn till när det gäller ventilation i skolor. Luftens kvalitet och temperatur spelar en avgörande roll för hur lärare och elever uppfattar sin arbetsmiljö. Kroppslukt, parfymer, byggmaterial och inredning avger föroreningar, som normalt inte är hälsofarliga, men påverkar komforten genom sin lukt. Det är därför viktigt att få bort alla odörer för att få en bra luftkvalitet i skolor.

På grund av ställda krav på energi och miljö blev det här projektet extra tekniktungt.  Spjäll för injustering och reglering av luftflöden behövde bland annat installeras. Dessa skulle i sin tur kopplas till ett trådlöst system för att kunna kontrollera status för varje rum.

- Alla entreprenader är egna projekt i sig, men den största utmaningen i denna var tiden. Från att vi underentreprenörer, som ansvarade för tekniken, fick komma in i själva skolan var byggtiden mindre än nio månader, säger Klaus Gauffin, projektledare på VentPartner i Östergötland.


Resultat
För att uppnå uppställda energikrav installerades fyra stycken ventilationsaggregat. Dessa återvinningsaggregat ser till att den uppvärmda frånluften värmer den kalla uteluften, vilket sparar energi. Behovsstyrd ventilation installerades för att kunna anpassa luftflödet till det aktuella behovet i varje klassrum. Det betyder att ventilationssystemet levererar rätt luftmängd beroende på belastningar som värme och CO2. Det gör att ventilationen går ner på lågflöde om det exempelvis är tomt i ett klassrum. Ju fler som kommer in och värmer rummet, ju större flöde tillsätts via spjäll som öppnar sig. Ventilationen kopplades även till ett övervakningssystem som möjliggör för Nyköpings kommun att se status på olika rum digitalt via överordnat datasystem. All information loggas, vilket gör det möjligt att kontrollera temperaturen och att den följer uppsatta krav. För att lösa utmaningen med otrevliga lukter i skolan monterades ett så kallat VOC-system, vilket känner av ämnen som avges från oss människor, som exempelvis parfymer.

- Vi lyckades leverera en komplett ventilationsanläggning med styr- och övervakningssystem inom uppsatt tidsram. Och med facit i hand kan vi nu se att vårt ventilationssystem fungerat bra under det första året i förvaltningsstadiet. Den nya skolan blev väldigt fin och funktionell på många sätt, säger Klaus Gauffin, projektledare på VentPartner i Östergötland.

Den nya skolan i Stigtomta ritades av Carlstedt Arkitekter. Skolan invigdes i februari 2019 och har plats för 540 förskole- och skolelever.


För mer information:

Klaus Gauffin, projektledare VentPartner | 072- 715 37 05